Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Wat is evenwicht?

Verdieping op het thema evenwicht

26-06-2014 | Ons gevoel zegt dat iets pas goed is wanneer het in evenwicht is. Maar wat moeten we ons precies bij ‘evenwicht’ voorstellen? Wanneer is een mens eigenlijk in evenwicht, of de economie? En is een flinke verstoring van de balans op zijn tijd niet juist heel goed?

Het begrip evenwicht

Een toestand waarbij het gewicht aan beide zijden van een balans gelijk is: zo luidt de kortste  definitie van het begrip ‘evenwicht’ in de Van Dale. Het begrip heeft ook een meer natuurlijke betekenis en kan worden betrokken op de mens en de samenleving. In deze zin gebruikt, kun je zeggen dat evenwicht van binnen naar buiten werkt. Zonder innerlijk evenwicht geen evenwicht in de buitenwereld. Als mensen een innerlijke balans vinden, kunnen ze een positieve invloed uitoefenen op hun omgeving en de samenleving.

Natuurderij Keizersrande is een modern biologisch dynamisch landbouwbedrijf in Diepenveen

Natuurderij de Keizersrande is een biologisch dynamische boerderij. Landbouw en natuurbeheer gaan hand in hand in dit bedrijf. De agrarische exploitatie staat in dienst van de natuur en het landschap. Dit betekent meer evenwicht. Lees meer over deze onderneming op Mijn Geld Gaat Goed .

Dynamisch of statisch?

De natuurwetenschappen maken onderscheid tussen dynamisch en statisch evenwicht. Bij een dynamisch evenwicht gaat het om een systeem waarin zich weliswaar veel interne activiteiten afspelen, maar dat uiteindelijk in balans is. Neem het menselijk lichaam. Dat heeft een vrijwel constante temperatuur. Maar die evenwichtige temperatuur is het gevolg van veel activiteit. Er is in het lichaam immers geen sprake van stilstand maar juist van talloze, complexe processen. Bij een statisch evenwicht gaat het om een situatie waarin zonder verstoring van buitenaf, geen enkele verandering plaatsvindt. Denk aan een torenhijskraan die buiten gebruik is. Zonder externe kracht, zoals een windhoos, blijft de hijskraan staan en gebeurt er niets.

Meer lezen over evenwicht?

Hieronder vindt u een lijst met boeken en onderzoeken over het thema evenwicht.

 • The great disruption, Paul Gilding
  Boek over de gevolgen van een onevenwichtige en niet-duurzame economie, en over de vraag hoe we ons op die gevolgen kunnen voorbereiden.
 • Cradle to cradle, Michael Braungart en William McDonough
  Boek van de bedenkers van het cradle to cradle principe.
 • Capital in the twenty-first century, Thomas Piketty
  Spraakmakend boek van Franse econoom over de groeiende ongelijkheid.
 • Het verstoorde leven, Etty Hillesum
  Oorlogsdagboek van een Joodse vrouw die innerlijk evenwicht zoekt onder dramatische omstandigheden.
 • Compassie, Karen Armstrong
  Boek met een beschrijving van een methode naar meer medemenselijkheid.
 • Op zoek naar evenwicht, Dalai Lama
  Opgeschreven gesprekken met de Dalai Lama over evenwicht.
Online