Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Wat is evenwicht in de economie?

Verdieping bij het thema evenwicht

26-06-2014 | In economisch opzicht is sprake van evenwicht wanneer er balans is tussen vraag en aanbod. De huidige financiële en economische crisis kunnen we interpreteren als een verstoord evenwicht. Maar die verstoring biedt ook mogelijkheden om naar een nieuwe, evenwichtiger situatie te bewegen. Want een crisis doorbreekt vaste patronen en is daarom een kans om een nieuwe richting in te slaan. In de woorden van Rahm Emanuel, oud-stafchef van het Witte Huis onder president Obama: “Laat een forse crisis niet ongebruikt voorbij gaan.” (New York Post, 19 oktober 2013).

People, Planet, Profit

Een duurzame economie heeft alles met evenwicht te maken. Het gaat immers om een economisch systeem dat in balans is met de draagkracht van de aarde, de samenleving en de mens. Zo ontstaat een economie die volhoudbaar en toekomstbestendig is. Aan de basis ervan liggen de drie P’s: people, planet, profit. In een duurzame economie gaat het niet alleen om financieel resultaat (profit), maar ook om het bijdragen aan bijvoorbeeld de sociale cohesie in de samenleving, aan goed onderwijs of aan menswaardige zorg (people). En aan de kwaliteit van het milieu (planet).