Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Hoe is evenwicht te meten?

24-06-2014 | Het is soms lastig om te meten of iets in evenwicht is. Neem de mens. Door de lichaamstemperatuur te meten kun je weliswaar bepalen of iemand fysiologisch in balans is. Maar hoe meet je de mate van geestelijk evenwicht?

Natuurwetenschappen

Het begrip ‘evenwicht’ speelt een belangrijke rol in de natuurwetenschappen. Zo wordt evenwicht binnen de chemie gezien als een toestand waarbij de hoeveelheden en concentraties van stoffen die met elkaar in contact staan, constant blijft. En in de mechanica spreekt men van evenwicht wanneer alle krachten die op een lichaam werken, elkaar opheffen. Chemische concentraties en natuurkundige krachten kun je meten, en op die manier dus bepalen of er sprake is van evenwicht.

De echte prijs

Meten van evenwicht in een economische context is lastiger. Toch is het van belang. Neem het vraagstuk van het verduurzamen van de economie. Een duurzame economie is in balans met de draagkracht van de aarde. In dit verband is het interessant te weten (en dus te meten) wat de werkelijke kostprijs is van goederen die worden geproduceerd. Want alleen dán is te bepalen of er evenwichtig wordt geproduceerd. De True Price Foundation (www.trueprice.org ) werkt met bedrijven samen om die werkelijke prijs te bepalen. Hoe dit gaat, is met een eenvoudig voorbeeld te illustreren. Als bij het kweken van een krop sla in de landbouw kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen worden gebruikt, leidt dat tot milieuschade. Wanneer je een eerlijke en evenwichtige prijs van dat kropje sla wilt vaststellen, zou je de schade en de kosten voor het opruimen daarvan, moeten meenemen.

Bekijk hieronder een interview met Michel Scholte van True Price.

Deze Youtube video kunt u nog niet bekijken.

Accepteer eerst cookies om dit mogelijk te maken.

Accepteer cookies

Meer weten over de True Pricing? Lees de The Business Case for True Pricing (bron: True Price)

Hoe bereken je de werkelijke prijs van een product?

Deze Youtube video kunt u nog niet bekijken.

Accepteer eerst cookies om dit mogelijk te maken.

Accepteer cookies