Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Wat is het belang van een evenwichtige welvaartsverdeling?

24-06-2014 | De mondiale verdeling van welvaart is scheef. En ook bínnen landen is vaak sprake van een onevenwichtige verdeling. De Gini-coëfficiënt wordt gebruikt om inkomensongelijkheid te meten (zie afbeelding hieronder). Vooral in ontwikkelingslanden is vaak sprake van een scheve verdeling. In Scandinavië en Nederland zien we meer evenwicht. De Franse econoom Thomas Piketty constateert dat de ongelijkheid in de wereld groeit. Dit gebeurt doordat het rendement op kapitaal gemiddeld hoger is dan de economische groei. Wie geld heeft, is dus bevoorrecht.

Mondiale Inkomensongelijkheid in kaart.  Bron: CIA The  World Fact Book en The World Bank

Inkomensongelijkheid
De Gini-coëfficiënt of Gini-index is een maat voor de inkomensongelijkheid. Er wordt een schaal van 0 tot 1 (of 0 tot 100) gebruikt. Hoe lager de score, hoe evenwichtiger de inkomensverdeling. Hoe hoger, hoe schever de verdeling. Bron: CIA The World Fact Book en The World Bank.


Piketty publiceerde begin dit jaar Capital in the twenty-first century. Het boek doet internationaal veel stof opwaaien onder politici en economen. Extreme ongelijkheid ondermijnt democratie, zegt Piketty. “Als een kleine groep bijna alle economische middelen in handen heeft, bestaat het principe ‘iedereen is gelijk’ niet meer. Op papier mag ieders stem even zwaar tellen, in de praktijk heeft een klein groepje extreem rijken de touwtjes in handen.” Lees verder het interview met Thomas Piketty op Mondiaal Nieuws

Een scheve verdeling van welvaart en inkomen bevordert het ontstaan van wij-zijdenken, zegt de Britse hoogleraar Richard Wilkinson. Hij deed onderzoek naar de gevolgen van  inkomensongelijkheid en publiceerde het boek The spirit level: Why greater equality makes societies stronger. Het denken in wij-zij kun je verklaren uit het feit dat mensen zich in een samenleving met grote verschillen minder in elkaar kunnen inleven en banger zijn voor anderen. Dat zegt Wilkinson: “Juist omdat hun inkomens zo zeer verschillen, leven ze in heel andere werelden, is de afstand veel groter en de empathie veel kleiner.”

Bron: www.mo.be