Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Duurzame prestaties

06-08-2013 | Duurzaam beleggen op de beurs is mogelijk. De SRI-producten van Triodos Bank bieden de mogelijkheid om te beleggen in beursgenoteerde bedrijven die beter presteren op het gebied van milieu, sociaal beleid en goede bedrijfsvoering. Hoe meten we dit?

research-juli

Triodos Investment Management belegt voor haar klanten in beursgenoteerde bedrijven die gemiddeld beter presteren op sociale- en milieukwesties. We identificeren de bedrijven door middel van een zorgvuldig ontworpen en strenge selectieprocedure waarin we de duurzaamheidsprestaties van een bedrijf vergelijken met die van andere bedrijven in de sector.

Vervolgens toetsen we ze aan onze strenge minimumnormen. Als gevolg hiervan presteren de bedrijven in onze SRI-fondsen bovengemiddeld op het gebied van duurzaamheid. Dit concludeert de afdeling Triodos Sustainable Research op basis van 65 tot 80 indicatoren verdeeld over de thema’s milieu, sociaal en goed bestuur.
 
Vergeleken met hun branchegenoten scoren de bedrijven in de duurzame portefeuille van Triodos Bank op alle drie de vlakken beter. Ze scoren gemiddeld 23% hoger op milieu, 17% beter op sociale kwesties en 18% sterker op bestuur.

Milieu

Basisinformatie voor de analyse is afkomstig van Sustainalytics, het grootste onderzoeksinstituut op het gebied van duurzaamheidsinformatie. Triodos Bank past op deze informatie naar eigen overweging toe. Sustainalytics gebruikt drie categorieën ('onder het gemiddelde', 'gemiddeld' en 'bovengemiddeld') om een indicator te beoordelen. Voor de uitstoot van koolstof, een van de indicatoren, scoren 47% van de bedrijven die in de duurzame portefeuille zitten bij Triodos Bank hoger dan gemiddeld. Ter vergelijking: van alle bedrijven die Sustanalytics onderzoekt scoort 24% bovengemiddeld.

Een andere indicator waarmee milieu wordt beoordeeld is hernieuwbare energie. 31 % van de bedrijven uit de SRI fondsen gebruikt 10% of meer groene energie. Het gemiddelde ligt op 12% van de bedrijven die 10% of meer hernieuwbare energie gebruiken. Zo hebben Starbucks en BMW zich beide ten doel gesteld om in 2015 alleen nog hernieuwbare energie te gebruiken. BMW gebruikte in 2012 al 36% duurzame energie, terwijl bij Starbucks meer dan 50% van het energiegebruik in de eigen winkels duurzaam opgewekt is.

Sociaal beleid

Goed sociaal beleid van een bedrijf kan een groot verschil maken voor het welzijn van eigen medewerkers en die van toeleveranciers. Van de bedrijven in de Triodos SRI-portefeuilles hanteert 50% uitgebreide sociale leveranciersstandaarden zoals op het gebied van veiligheid en gezondheid van medewerkers en werktijden. Het gemiddelde ligt op 29%. Daarnaast oefent 38% van de bedrijven in onze SRI-portefeuille actief toezicht uit op naleving van de standaarden, in vergelijking met een gemiddelde van 19% in de industrie. Voor de bedrijven in onze portefeuilles die actief zijn in sectoren met veel laaggeschoolde productie in de leveringsketen waarborgen onze minimumnormen in ieder geval dat deze  bedrijven uitgebreide standaarden en monitoring programma’s hebben.

Een voorbeeld is Inditex, bekend van het modemerk Zara. Dit bedrijf is heel transparant over hoe leveranciers strenge standaarden naleven. Inditex rapporteert uitgebreid, zowel over de resultaten van de audits die ze zelf uitvoeren  en ‘Tested to wear’-methode als over de audits die door onafhankelijke derden worden uitgevoerd.

Bestuur

Tenslotte beoordeelt Triodos Sustainable Research bedrijven op goed bestuur. Zo vinden wij het positief dat 17% van de bedrijven in onze portefeuilles het salaris van de bestuurder koppelt aan duurzaamheidsprestaties van een bedrijf en niet alleen aan financiële prestaties. Dit is veel hoger dan het gemiddelde van 8% van alle bedrijven.

Bij chemiebedrijf DSM is een deel van het salaris van de directie verbonden aan het behalen van duurzame doelstellingen, zoals het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, en de introductie van milieuvriendelijke producten. Niet alleen de directie, maar ook de verantwoordelijken binnen het bedrijf voor de uitvoering van het energie- en duurzaamheidbeleid worden beloond voor het halen van de doelstellingen op dit terrein.