Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Op welke manier kan een bank bijdragen aan groei?

01-06-2014 | Spaarders en beleggers vertrouwen geld toe aan banken of investerings- en beleggingsfondsen. Dat geeft banken en fondsen op hun beurt de middelen voor het financieren van ontwikkelingen die hun klanten belangrijk vinden. Geld geeft spaarders of
beleggers dus een handelingsperspectief. En het geeft banken en fondsen de opdracht daar invulling en kleur aan te geven. Op welke manier banken en fondsen geld investeren en welke ontwikkelingsrichting ze daarmee willen versterken, hangt af van hun missie.

Geld is niet waardenvrij. Het is juist een krachtig middel om ontwikkeling en verandering te stimuleren. Want er is altijd een relatie tussen geld en dat wat geld teweegbrengt in de samenleving. Dat is het vermogen van geld. Banken en investeringsfondsen hebben in dit kader een belangrijke maatschappelijke rol. Zij zijn bij uitstek de verstrekkers van kredieten aan ondernemers en projecten. Daarmee geven ze mede richting aan maatschappelijke ontwikkeling en economische groei.