Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

100% transparant

06-09-2013 | Wat betekent transparant beleggen op de beurs? Voor Triodos Bank geldt dat zij inzicht geeft in de beursgenoteerde bedrijven waarin belegd wordt. Daarnaast wordt er open gecommuniceerd over het stemgedrag en de dialoog die de bank aan gaat met bedrijven.

vlinder-transparant

Met de SRI fondsen – fondsen die in beursgenoteerde bedrijven beleggen – wil Triodos Bank invloed uitoefenen bij grote bedrijven. In het selectieproces speelt transparantie een grote rol. We beoordelen bedrijven hierop én streven daarnaast naar een volledige openheid in onze eigen besluitvorming. In dit artikel leest u wat deze transparantie inhoudt.

Online portfolio

Het eerste kenmerk van volledige transparantie is dat alle bedrijven uit het duurzame beleggingsuniversum op de website gepubliceerd worden. In een alfabetisch geordende lijst zijn alle bedrijven te vinden die voldoen aan de duurzame beleggingscriteria van Triodos Bank. Iedere twee maanden worden nieuwkomers gepubliceerd.

Als bedrijven worden verwijderd uit het universum wordt dit ook vermeld, inclusief de reden voor de verwijdering. Zo werd bijvoorbeeld Banca Monte dei Paschi di Siena in juni 2013 direct verwijderd vanwege de bekendmaking van frauduleuze praktijken.

“Transparantie is een kernwaarde van Triodos Bank. Dit hoort bij duurzaam bankieren. Daarom publiceren we zo veel mogelijk details over de bedrijven waaraan we lenen of waarin we investeren. Onze investeerders en spaarders kunnen dan exact zien wat er met hun geld gebeurt.”

Rosl Veltmeijer, hoofd van Triodos Sustainability Research.

Open dialoog

Naast deze openbare lijst geeft Triodos Sustainable Research - die verantwoordelijk is voor het onderzoek - openheid over de dialoog die wij voeren met beursgenoteerde bedrijven. Ook het stemgedrag waar we gebruik van maken, is te vinden op de website. Van elke aandeelhoudervergadering is het stemgedrag te raadplegen, inclusief de reden van tegenstemmen.

Criteria

De strategie van de SRI fondsen is online beschikbaar. Op www.triodos.com zijn de methodologie en minimumstandaarden beschreven. Als de criteria veranderen vanwege nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen of wetenschap worden deze bekend gemaakt. Tot slot publiceert Triodos Sustainability Research ieder kwartaal een (Engelstalige) nieuwsbrief met artikelen over duurzame dilemma’s. De vertaalde artikelen, dit is er één van, kunt u maandelijks in de Maandflash lezen.