Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Van vernietiging naar ontwikkeling

06-09-2016 | De biodiversiteit op aarde neemt in snel tempo af. Wetenschappers spreken zelfs over een massale uitroeiing van al het leven. Dit zou de zesde keer in 4,5 miljard jaar zijn dat de wereld te maken krijgt met een gebeurtenis van dergelijke omvang. De laatste keer vond 65 miljoen jaar geleden plaats toen dinosauriërs uitstierven. Dit keer is de mens de oorzaak van de dreigende ramp. Wat moeten we doen om het tij te keren? En wat kunnen grote bedrijven hieraan bijdragen?

research whitewave artikel

De snel groeiende wereldbevolking en het dito consumptie leiden tot versnelde uitputting van natuurlijke hulpbronnen. De kritieke toestand van onze planeet begint met een steeds grotere vraag naar grond. Om huizen te bouwen, voedsel te produceren en andere hulpbronnen te ontsluiten om aan onze basisbehoeften te voldoen.

Om te voldoen aan de vraag naar vlees bijvoorbeeld, worden boerderijdieren gevoed met soja uit Zuid-Amerika, wat leidt tot grootschalige ontbossing en de vernietiging van natuurlijke habitats van wilde dieren. Daarnaast loopt de natuurlijke leefomgeving gevaar door de verspreiding van gevaarlijk en niet-afbreekbaar afval, uitputting van natuurlijke waterbronnen en de klimaatverandering.

Deze tendens moet worden gekeerd om onherstelbare schade van onze natuurlijke omgeving te voorkomen. Dat vereist inspanning, maar ook kapitaal. Triodos Bank kan hier als impactinvesteerder een rol in spelen.

Strikte normen voor milieubescherming

Als investeerder is Triodos Bank in de positie om het gedrag van ondernemingen te beïnvloeden en ze te stimuleren duurzamer te worden. Dat doen we in de eerste plaats door op basis van onze strenge milieunormen alleen in die bedrijven te investeren die zich bewust zijn van hun potentiële negatieve impact en maatregelen treffen om deze impact te minimaliseren of te compenseren. De selectiecriteria hebben onder andere betrekking op het voorkomen van het verlies van biodiversiteit en het tegengaan van ontbossing en waterschaarste.

De levensmiddelenindustrie gebruikt bijvoorbeeld grondstoffen uit de intensieve landbouw. Juist in deze sector is het risico van waterschaarste en het verlies van biodiversiteit erg groot. Een ander groot probleem is het negatieve effect van genetisch gemodificeerde gewassen op de biodiversiteit. We investeren alleen bedrijven die proactief streven naar de beperking van het gebruik van dergelijke gewassen.

Positieve voorbeelden

Een van de bedrijven die voor belegging is geselecteerd, is de Amerikaanse voedingsmiddelenproducent WhiteWave Foods. Dit bedrijf streeft ernaar het gebruik van dierlijke producten te verminderen door een breed assortiment van voedingsmiddelen en dranken uit plantaardige bronnen aan te bieden. WhiteWave heeft strikte normen voor milieubescherming. Het bedrijf kijkt ook zeer kritisch naar zijn toeleveranciers, bijvoorbeeld met betrekking tot dierenwelzijn en behoud van biodiversiteit.

Het bedrijf verbiedt leveranciers om materialen te gebruiken die direct of indirect bijdragen aan ontbossing van hoogwaardige ecosystemen, of waarvan de productie de habitats van beschermde soorten verstoort. Daarnaast gebruikt WhiteWave Foods geen sojabonen die uit het Amazonegebied afkomstig zijn en verwerkt het alleen palmolie die is gecertificeerd volgens de normen van de Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO).

Naast de strenge eisen die het aan leveranciers stelt, speelt WhiteWave zelf ook een actieve rol in het verbeteren van het klimaat. Op zijn twee eigen boerderijen in de Verenigde Staten verbouwt WhiteWave gewassen op duurzame wijze. Door het gebruik van compost en gewasrotatie blijft de bodem gezond en is minder irrigatie nodig.

Een ander positief voorbeeld in de voedingsmiddelenindustrie is Whole Foods Market. Dit bedrijf stimuleert zijn toeleveranciers eveneens het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen (GMO’s) zoveel mogelijk te beperken. Het heeft toegezegd om in 2018 op al zijn producten aan te geven of ze GMO’s bevatten, zodat consumenten een bewuste keuze kunnen maken.

Voortdurende dialoog

Ook met de bedrijven die we als goede voorbeelden zien, blijkt continue dialoog noodzakelijk. Zo hebben we in 2015 een petitie ondertekend aan bedrijven in de levensmiddelensector die slecht presteren op het gebeid van informatieverstrekking over hun watermanagement. WhiteWave Foods bleek ook tot deze bedrijven te behoren.

Gezien de openheid die het bedrijf normaal betracht over zijn doen en laten op het gebied van duurzaamheid, verwachten wij ook op dit vlak zeker verbetering.

Opmerking: De in dit artikel besproken vraagstukken zijn relevant voor duurzame investeringen op de beurs. Triodos Bank is van mening dat haar maatschappelijk verantwoorde beleggingen krachtige middelen zijn om haar waarden te promoten en duurzaamheid te bevorderen, via een ruim aanbod aan aantrekkelijke investeringsopties aan klanten die ervoor kiezen op de beurs te investeren.

Toegang tot betaalbare huisvesting

In het dichtbevolkte India leeft meer dan de helft van de stedelijke bevolking in erbarmelijke omstandigheden in sloppenwijken.

Beleggingsklimaat augustus 2016

Bedrijf uitgelicht: Roche

Private Banking kiest de meest duurzame bedrijven om in te beleggen. Deze maand meer over Roche.