Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Beleggingsklimaat mei 2018

08-06-2018 |

De internationale aandelenmarkten kenden een goede maand. De MSCI All Countries index liep met 3,6% op. De modelportefeuille aandelen bleef daarbij achter en behaalde een maandrendement van 1,5%. Daarmee is het verschil met de benchmark over de eerste vijf maanden van het jaar verder opgelopen. De modelportefeuille aandelen daalde de eerste vijf maanden per saldo met 1,7%, terwijl de MSCI All Countries met 3,0% is gestegen.

Mei was een maand van majeure schommelingen in thema’s. Noord-Korea, invoerheffingen, het niet verlengen van de Irandeal en de Italiaanse toestanden op de Europese obligatiemarkten kwamen de stabiliteit van de macro-economie niet ten goede. Doordat de Irandeal niet werd verlengd ging de olieprijs weer omhoog. De olieprijs kwam rond de tachtig dollar per vat, net als in 2014.  De dollar steeg de afgelopen twee maanden 6% in waarde ten opzichte van de euro.

In de belangrijkste macro-economische indicatoren zien we de toegenomen nervositeit nog niet terug. De meeste vooruitlopende indicatoren laten een iets aflopend, maar stabiel beeld zien: de wereldeconomie presteert nog steeds goed, al is de versnelling wel uit de groei. De cijfers over het eerste kwartaal voor de eurozone stelden licht teleur maar waren geen reden voor paniek. De banencijfers in de VS waren positief, net als een groot deel van de overige indicatoren.

Op het gebied van de inflatie was er geen richtinggevend nieuws. Natuurlijk leidden de hogere olieprijzen tot een iets hogere inflatie en was er onrust in de Italiaanse politiek. Voor de eurozone zit er in de kerninflatie nog niet zo veel beweging. Veel marktpartijen verwachten dan ook dat de eerste renteverhogingen van de ECB nog langer op zich laten wachten.

Aandelenmarkten presteerden goed in mei

Ondanks flinke turbulentie presteerden de wereldwijde aandelenmarkten goed in mei. Vooral de Amerikaanse aandelenmarkt presteerde goed (+6,0%). Een groot deel van het positieve rendement wordt verklaard door de waardering van de US dollar versus de euro (+3,2% in mei). Opkomende markten in Latijns-Amerika hadden flink te lijden, met Brazilië voorop (-13,5% in euro).
In mei was er veel politieke onrust. De bedreigingen van president Trump aan het adres van Noord-Korea, het schermen met importheffingen en het ter discussie stellen van het NAFTA vrijhandelsakkoord, hadden een negatief effect op het sentiment op de financiële markten.

De grootste negatieve impact kwam echter uit Europa, waar de Italiaanse politieke ontwikkelingen leidden tot een sell-off van Italiaanse staatsobligaties. De rente op 10-jarige Italiaanse staatleningen steeg daarop in korte tijd met bijna 1 procentpunt naar 2,77%. Duitse Bunds en US Treasuries profiteerden juist van de vlucht naar veilig staatspapier.

De IT-secor zette de lange opmars voort (+10,0%), met de grote Amerikaanse spelers zoals Facebook, Amazon, Netflix en Google in de hoofdrol. Ondanks een daling van de olieprijs aan het einde van de maand, was ook de energiesector wederom sterk (+5,0%).

De telecomsector was het zwakst met -2,3%. De financiële sector (-0,4%) had te lijden onder de daling van de lange rente en de vrees voor een escalatie van de anti-Europese politieke onrust in Italië.

Beleggingsbeleid: aanpassing van positie in aandelen

Wij zien een aantal economische ontwikkelingen die de komende tijd negatief kunnen uitwerken op de aandelenmarkten. Daarom hebben wij in april in ons beleggingsbeleid de positie in aandelen verlaagd.

De wereldwijde economische groei lijkt over het hoogtepunt heen. Het economisch momentum neemt af, terwijl tegelijkertijd de inflatieverwachtingen licht oplopen. De huidige winstgevendheid van bedrijven ligt op een zeer hoog niveau, vooral in de VS. De winstmarges geven weinig ruimte voor verdere stijging, zeker in het licht van hogere renteniveaus en beginnende krapte in sommige delen van de arbeidsmarkt. Desondanks zijn de verwachtingen voor verdere winstgroei hoog. Deze hoge verwachtingen zijn inmiddels ook ruimschoots verrekend in de waarderingen, waardoor de kans op teleurstellende cijfers groot is.

Daarnaast verwachten wij dat de rente langzaam verder zal oplopen. Dat is negatief voor de relatieve aantrekkelijkheid van aandelen. Binnen de portefeuille hebben wij een voorkeur voor Europese aandelen.

Prestatie modelportefeuille aandelen valt tegen

De prestatie van de modelportefeuille aandelen viel in mei tegen en kwam uit op 1,5%. Het verschil van 2,1% met de MSCI All Countries benchmark is deels een regio effect en deels het effect van tegenvallende prestaties van individuele aandelen in de portefeuille. De portefeuille is sterk vertegenwoordigd in Europese markten. Circa de helft van de beleggingen is Europees, terwijl deze regio slechts voor 20% in de benchmark voorkomt. Door de onrust over de Italiaanse en Spaanse politiek verloor de euro flink ten opzichte van andere valuta en presteerde bijvoorbeeld de Amerikaanse aandelenmarkt met 6% veel beter dan Europa (0%).

Daarnaast kreeg de portefeuille opnieuw te maken met specifieke tegenvallers. Met name de berichten rond Symantec hadden veel impact. Deze Amerikaanse leverancier van beveiligingssoftware verraste de beleggers met de aankondiging dat er een onderzoek komt naar de financiële verslaglegging. Het aandeel verloor 21%. Daarnaast bleven de belangen in de sector gezonde voeding, Sprouts Farmers (-10%) en Hain (-9%), achter.

Ook de daling van ING met 10% (tegenvallende kwartaalcijfers en in algemene zin de dalende rente) had effect op de portefeuille. Positieve uitschieters als het Deense Coloplast (+16%, stoma technologie), het Amerikaanse bedrijf Rockwell (+10%, procesautomatisering) en het Amerikaanse Intuit (+12%, belastingsoftware) compenseerden gedeeltelijk.

Transacties in mei

Wij hebben in mei een aantal transacties in de aandelenportefeuille verricht. Het aandeel LKQ is verkocht omdat de recente cijfers aangeven dat de onderneming problemen lijkt te hebben met de winstgevendheid van onlangs geacquireerde bedrijven. LKQ is van oorsprong een keten van autosloopbedrijven in VS. Het recycling deel van de onderneming is sterk aan het verwateren.

Ook hebben wij de positie in Symantec verkocht. De onzekerheid over de financiële verslaglegging vinden wij te groot. Ook is een deel van de positie in Intuit verkocht omdat dit belang relatief groot werd. De opbrengsten zijn belegd in twee meer defensieve beleggingen in de VS: Waste Management (afvalverwerking) en Verizon Communications (telecommunicatie). Daarnaast hebben wij het Japanse Bridgestone in de portefeuille opgenomen. Deze producent van banden speelt een belangrijke rol in het energiezuiniger maken van banden voor personenauto’s en zwaardere voertuigen en past daarmee in het thema duurzame mobiliteit en infrastructuur.

5 vragen over beleggen voor de lange termijn in een klimaat van dagkoersen

Hoe realiseer je als duurzame belegger zowel een goed financieel als een positief maatschappelijk rendement?

Actuele rendementen

De modelportefeuille aandelen Triodos Vermogensbeheer bleef in september per saldo onveranderd.