Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Beleggingsklimaat juni 2018

09-07-2018 |

De aandelenmarkten kwamen in juni per saldo nauwelijks van hun plaats. De MSCI All Countries index daalde met 0,6%. De Triodos aandelenportefeuille deed het beter met een maandrendement van 1,2%. Gemeten vanaf de start van het jaar bedraagt het rendement van de Triodos modelportefeuille -0,6%, terwijl de benchmark een positief rendement van 2,4% laat zien.

De wereldeconomie is nog steeds in goede vorm. Dit neigen we nog weleens te vergeten in alle geopolitieke onrust en minder positieve macro-economische berichten. Misschien wordt 2018 wel het beste jaar voor de mondiale economie sinds 2011. De toenemende krapte op de  arbeidsmarkten in veel (westerse) landen past in dit beeld en geeft blijk van hoge economische activiteit.

Toch lijkt de combinatie van hoge groei, stabiliteit en lage inflatie wel enigszins aan zijn einde te zijn. Achteraf gezien was de markt eind 2017 te positief.

Het keerpunt, van hogere groeicijfers naar minder hoge groeicijfers, vertaalt zich ook in toenemende volatiliteit op financiële markten. Zo keerde vorige maand de onrust in de eurozone terug na een lange tijd.

Door de oplopende olieprijzen en de iets toenemende loonstijgingen zijn de inflatieverwachtingen iets verder gestegen, vooral in de VS. Dit heeft de Fed verleid om wat agressiever het monetaire beleid te normaliseren waardoor de Amerikaanse korte rente verder stijgt. De Amerikaanse centrale bank is daarmee trendsetter. De ECB heeft aangekondigd eind dit jaar te stoppen met het onconventionele monetaire beleid. Pas in de tweede helft van volgend jaar verwachten we de eerste stijging van de beleidsrente.

Aandelenmarkten

Belangrijkste thema’s in juni waren de oplopende spanningen over internationale handelsbeperkingen, de verdere monetaire verkrapping in de Verenigde Staten en signalen dat de Chinese economische groei iets terugvalt. De Opkomende Markten presteerden in dit klimaat slecht (-4%). Daarnaast heeft het aantreden van de nieuwe Italiaanse regering het gemeenschappelijke Europese beleid er niet eenvoudiger op gemaakt en dit doet de waarde van de Euro geen goed.

Beleid

Onze visie op de wereldwijde economische ontwikkelingen is nauwelijks veranderd. Wij zien nog steeds risico’s voor de financiële markten. Ten eerste is het duidelijk dat de economische groei heeft gepiekt, met name in Europa en China.  Daarnaast is er het gevaar dat de aanpak van Donald Trump met betrekking tot de handelsbetrekkingen tot serieuzere negatieve effecten gaat leiden. Ten derde zien wij risico’s in het toenemend populisme in Europa en de effecten daarvan op de politieke besluitvorming. 

Centrale banken zullen hun beleid de komende periode verder verkrappen en de vraag is of dit kan zonder de financiële markten negatief te beïnvloeden. De ontwikkeling van looninflatie is daarbij belangrijk. Niet allen voor het monetaire beleid, maar ook voor de winstontwikkeling van het bedrijfsleven.

Tenslotte stellen wij vast dat de waarderingen op de aandelenmarkten inmiddels minder aantrekkelijk zijn. Opvallend veel aandelen komen onder druk na licht tegenvallende resultaten. De winstverwachtingen in de Verenigde Staten zijn stevig verhoogd door effecten van de belastingverlaging. De winstmarges zijn historisch hoog en laten weinig ruimte voor tegenvallers. De stijging van de aandelenmarkt in de afgelopen maanden wordt gedragen door steeds minder (zeer grote) ondernemingen. De zogenaamde ‘breedte’ van de koersstijging wordt steeds kleiner, vaak een negatief signaal.

Modelportefeuille

De modelportefeuille aandelen liep in juni met 1,2% op. Het positieve verschil met de benchmark is deels het gevolg van de regioverdeling in de portefeuille. Er wordt relatief weinig belegd in Azië en Opkomende Markten, die met respectievelijk met -3,1% en -4,2% achterbleven bij de benchmark. De sectorverschillen waren niet groot al is opvallend dat de meer defensieve sectoren (Consumentengoederen, Nutsbedrijven, Gezondheidszorg) het best presteerden.

Daarnaast pakte de selectie van individuele aandelen deze maand positief uit. Het aandeel Hain Celestial (+17%) profiteerde van geruchten over de mogelijke verkoop van een onderdeel van de onderneming. Becton Dickinson (Amerikaanse toeleverancier zorgsector) steeg 8%, net als het Spaanse Red Electrica (+8%). Valeo (Franse toeleverancier auto-industrie) daalde met 12% door tegenvallende uitspraken door concurrenten en aanhoudende spanningen omtrent importtarieven voor de autosector. 

Transacties

In juni hebben wij het aandeel Svenska Handelsbanken verkocht. De vooruitzichten zijn verslechterd nu de economische groei niet verder aantrekt in de Noord Europese regio. De opbrengsten zijn meer defensief herbelegd in het eveneens Zweedse Essity. Essity is actief op het terrein van persoonlijke hygiëne en past daarmee goed binnen ons thema Vitale en Gezonde Mensen.

Waarom de resultaten van de aandelenportefeuille van Triodos Bank dit jaar tegenvallen

De resultaten van de obligatieportefeuille van Triodos Bank Private Banking in de eerste zes maanden van 2018 zijn goed.

Actuele rendementen

De modelportefeuille aandelen Triodos Vermogensbeheer steeg in augustus met 2,0%.