Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Beleggingsklimaat december 2017

08-12-2017 |

Net als in november bewogen de aandelenmarkten in december nauwelijks. De modelportefeuille aandelen liep met 0,3% op en bleef daarmee in het spoor van de referentie index MSCI World All Countries (+0,6%). Over heel 2017 bedroeg het rendement van de modelportefeuille 9,3%. De MSCI World All Countries behaalde een rendement van 8,9%.

December en 2017: Rust

Ook in december volgde de koersontwikkeling van aandelen de trend van het afgelopen jaar. Terugkijkend op 2017 is het opvallend dat de aandelenmarkten nauwelijks uitschieters lieten zien en per saldo langzaam opliepen. Dit tegen alle verwachtingen in. 2017 zou met de vele verkiezingen (Frankrijk, Duitsland), de uitwerking van de Brexit en de altijd verrassende politiek van Donald Trump een zeer onrustig beursjaar kunnen worden. Zelfs de opgelopen spanning tussen de VS en Noord-Korea konden het rustige beeld op de beurs niet veranderen.

Beleggers lijken zich alleen te richten op de fundamentele factoren; winstgroei en rentestand. Met betrekking tot de winstgroei was 2017 een goed jaar. In tegenstelling tot de voorgaande jaren werden de winstverwachtingen waargemaakt. Gemiddeld en uitgedrukt in euro stegen de winsten ca. 10%. De rente, die andere belangrijke factor voor waardering, is in 2017 op een zeer laag niveau gebleven. Zowel de Amerikaanse rente als de Europese rente bewogen niet veel. Hoewel de economische groei wereldwijd verbetert en een hogere rente een logische ontwikkeling zou zijn, gebeurt dat niet. De inflatie bleef wereldwijd zeer laag, waardoor de monetaire autoriteiten hun beleid op een zeer bescheiden manier aanpassen. Met verklaringen als globalisering en robotisering zijn de verwachtingen omtrent de inflatie nog steeds zeer gematigd. Hierdoor blijft de rente laag en een ondersteuning voor de aandelenbeurzen.

Wij zijn van mening dat de fundamentele factoren voor aandelen inderdaad positief zijn, maar denken dat deze visie in de koersen is verwerkt. Bij kleine teleurstellingen in dit macro economische beeld kunnen de beurzen iets terugvallen. Wij hanteren daarom een neutrale weging voor aandelen. Obligaties blijven gezien het lage rendement en de kans op koersdaling bij rentestijging onderwogen in de portefeuilles.

Regio’s

De opkomende markten sloten het jaar in stijl af. In december liepen deze markten met 3% op en sloten het jaar af met een rendement van 20%. Vooral Aziatische technologiebedrijven hadden een grote invloed op het rendement. Een andere belangrijke ontwikkeling was de zwakte van de US Dollar. Voor in Euro’s denkende beleggers was het rendement door de daling van de US Dollar ‘slechts’ 6%. De US Dollar verzwakte met zo’n 12% als gevolg van meevallende economische groei in Europa en de voor beleggers gunstige uitkomsten van de verkiezingen in Frankrijk en Duitsland. Daarnaast bleek de uitbundige stemming na de verkiezing van Donald Trump te normaliseren.

Sectoren

Zoals al eerder dit jaar aangegeven liepen de rendementen van de verschillende sectoren dit jaar stevig uiteen. De Energiesector presteerde zwak met een rendement van -6%. Meest in het oog springend blijft de sterke stijging van de sector Informatie Technologie. Deze sector liep met maar liefst 25% op. De winstontwikkeling en verwachting dat IT-bedrijven ook een steeds grotere rol gaan spelen in andere sectoren speelt daarbij een rol. De overname van supermarkt Whole Foods door Amazon is daar een goed voorbeeld van.

Modelportefeuille

De Modelportefeuille aandelen bleef in december iets achter bij de benchmark. Met uitzondering van de opkomende markten had de regioverdeling (veel Europa) van de portefeuille weinig effect. Ook de individuele aandelen lieten weinig verschillen in rendement zien. Dit komt onder andere omdat er in december relatief weinig bedrijfsnieuws naar buiten komt.
De positieve uitschieter in de portefeuille was deze maand het Amerikaanse Davita. Dit bedrijf houdt zich bezig met dialyse behandelingen en andere medische zorg. Na een aantal moeizame kwartalen maakte het bedrijf bekend dat een groot onderdeel van de onderneming verkocht wordt. Dit leidde tot een koerssprong van 18%. Ook windmolenproducent Vestas kon na een zwakkere periode herstellen. De onderneming maakte een aantal grote orders bekend en koers liep met 7% op. De grootste dalers waren Symentac (beveiligingssoftware, -4%), Paypal (online betaaldiensten, -4%) en de Amerikaanse ziektekostenverzekeraar Anthem (-5%)

Transacties

Wij hebben in december geen transacties verricht.

De visie van Albert van Zadelhoff

De revolte van duurzame beleggers: wat levert het op?

Actuele rendementen

De modelportefeuille aandelen Triodos Vermogensbeheer steeg in augustus met 2,0%.