Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Beleggingsklimaat juli 2018

08-08-2018 |

De aandelenmarkten waren afgelopen maand positief gestemd. De MSCI All Countries index steeg met 2,8%. De Triodos aandelenportefeuille deed het beter met een maandrendement van 3,3%. Gemeten vanaf de start van het jaar bedraagt het rendement van de Triodos modelportefeuille 2,6%, terwijl de benchmark een rendement van 5,5% laat zien.

Het mondiale groeibeeld blijft relatief gunstig, maar minder breed gedragen. De economische groeipiek in de eurozone, het Verenigd Koninkrijk en Japan ligt vermoedelijk achter ons, maar we blijven wel in de groeimodus. In de Verenigde Staten blijft de economische groei naar verwachting  redelijk op peil, mede dankzij een bestedingsimpuls door het begrotings- en belastingbeleid van Trump. In China zet de lichte groeivertraging naar verwachting door.

Wij zien meerdere risico’s ten aanzien van de economische groeivooruitzichten. Een potentiële handelsoorlog en een onverwachte sterke daling van het Chinees groeimomentum zouden de mondiale groeiverwachtingen kunnen aantasten. Het inflatierisico neemt in onze ogen juist toe. De overcapaciteit in economieën neemt steeds verder af, wat voor loon- en prijsdruk kan gaan zorgen. Daarnaast vormen hogere energieprijzen en handelstarieven specifieke inflatierisico’s. Mocht de inflatie sterker oplopen dan verwacht, dan bestaat de kans dat centrale banken forser moeten ingrijpen dan marktparticipanten nu verwachten. In plaats van het huidige beleid van gematigde monetaire verkrapping, moeten er in dat geval grotere stappen worden gezet.

Het IMF kwam afgelopen maand, bij de presentatie van haar economische groeiverwachtingen, dan ook met een belangrijke boodschap: de financiële markten prijzen de toenemende risico’s voor de mondiale economie onvoldoende in. Hoge waarderingen van veel beleggingen in combinatie met een nog altijd relatief lage volatiliteit, maakt financiële markten vatbaar voor plotselinge marktcorrecties.

Aandelenmarkten positief gestemd

Op de aandelenmarkten was hiervan afgelopen maand nog weinig te merken. Beleggers waren over het algemeen positief gestemd. Hier waren diverse factoren debet aan. Ten eerste ging het resultatenseizoen per saldo sterk van start, vooral in de Verenigde Staten (VS). Dit neemt niet weg dat er ook flinke tegenvallers waren, bijvoorbeeld in de technologiehoek. Zo verloren zowel Facebook, Netflix als Twitter een groot deel van hun beurswaarde, omdat deze bedrijven de hooggespannen groeiverwachtingen van de markt niet langer kunnen waarmaken.

Daarnaast namen de handelsspanningen tussen de VS en de Europese Unie wat af, nadat de Amerikaanse president Trump en de voorzitter van de Europese Commissie Junker tot een vergelijk kwamen. De handelsspanningen tussen de VS en China blijven echter onverminderd hoog, waardoor beleggers bang zijn dat de vaart mogelijk uit de economische groei wordt gehaald. Met een verdere daling van de Chinese yuan zorgde dit voor flinke druk op Chinese aandelenmarkten.

Risico’s blijven groot

De risico’s voor de financiële markten blijven onverminderd aanwezig. De wereldwijde economische groei is over de piek, vooral in Europa en China. Bedrijfswinsten laten een afvlakkende groei zien, terwijl de winstverwachtingen, vooral in de VS, inmiddels flink verhoogd zijn als gevolg van de belastingmaatregelen van de regering van Donald Trump. Ondertussen zijn de waarderingen op de aandelenmarkten zo ver opgelopen dat het voor bedrijven moeilijker wordt om aan de groeiverwachtingen van de markt te voldoen.

Intussen zijn de belangrijkste centrale banken bezig met het verder normaliseren van hun monetaire beleid. Dit betekent stap voor stap steeds minder stimulering door het  minder opkopen van schuldtitels. Hoewel de eerste renteverhoging door de Europese Centrale Bank (ECB) naar verwachting pas na de zomer van volgend jaar zal plaatsvinden, is de richting naar een krapper monetair beleid al enige tijd geleden ingezet. Het tempo waarin de centrale banken dit proces voorzetten hangt vooral af van de ontwikkeling van de inflatie. Zowel hogere looninflatie als hogere rente hebben een negatief effect op de winstontwikkeling van bedrijven.

De dreiging van verdere escalatie van de handelsconflicten tussen de VS en haar belangrijkste handelspartners blijft tevens een risico.

Modelportefeuille

De modelportefeuille aandelen liep in juli met 3,3% op. Het positieve verschil met de benchmark is gedeeltelijk het gevolg van de regioverdeling in de portefeuille. We beleggen relatief veel in de VS en Europa. Deze regio’s deden het goed. Daarnaast beleggen we relatief weinig in Azië en Opkomende Markten. Vooral de Chinese aandelenmarkt bleef met -3,4% flink achter bij de benchmark. Opnieuw presteerden de meer defensieve sectoren zoals Consumentengoederen, Telecom en Gezondheidszorg het best.
De aandelenselectie droeg licht negatief bij aan de performance. Opvallende negatieve uitschieters waren deze maand Valeo (-10%) en Assa Abloy (-7%). De belangrijkste positieve uitschieters waren Acuity Brands (+20%), Xylem (+13%), Rockwell (+13%), TSMC (+12%) en Roche (+10%).

Transacties

In juli hebben wij het aandeel Zimmer Biomet verkocht. De financiële vooruitzichten voor dit bedrijf zijn verslechterd. Daarnaast hebben wij Danske Bank en Booking Holdings verkocht. Deze bedrijven hebben onvoldoende raakvlak met onze duurzame thema’s.

Wij hebben de opbrengsten herbelegd in Adidas, Telenor en Procter & Gamble. Deze bedrijven zijn defensiever van aard en sluiten daarnaast beter aan bij onze transitiethema’s. Het aandeel Adidas kan profiteren van potentiële margeverbetering in de Verenigde Staten en past in ons thema Vitale en Gezonde mensen. Telenor sluit aan bij ons thema Inclusieve Samenleving. Met Procter & Gamble brengen we de cyclische gevoeligheid van de portefeuille verder omlaag.

De visie van Albert van Zadelhoff

De revolte van duurzame beleggers: wat levert het op?

Actuele rendementen

De modelportefeuille aandelen Triodos Vermogensbeheer bleef in september per saldo onveranderd.