Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Beleggingsklimaat april 2018

07-05-2018 |

Na een moeizame start in het eerste kwartaal lieten de internationale aandelenmarkten in april een herstel zien. De modeportefeuille aandelen steeg in april met 1,2% en bleef daarmee achter bij de MSCI All Countries benchmark, die 2,8% opliep. Over de eerste 4 maanden van het jaar is het rendement van de modelportefeuille aandelen -3,2%. De benchmark behaalde in die periode een rendement van -0,6%.

In april werd bevestigd wat vorige maand al werd geconstateerd: de toename van de groei is tot een halt gekomen. Ook in de afgelopen maand lieten indicatoren voor het beleggingssentiment over het algemeen een daling zien van zeer hoge niveaus.

Voor de reële economie betekent dit nog geenszins slecht nieuws: de groeiprognoses zijn nog altijd hoog en voor veel landen ook nog hoger dan op langere termijn houdbaar is. Deze groei boven potentieel, die gepaard gaat met een krappe arbeidsmarkt, is normaal gesproken het teken dat de looninflatie gaat oplopen. Dat was afgelopen maand nog niet te zien.

Voor het eerst begonnen sommige professionele voorspellers hun groeiverwachtingen een klein beetje neerwaarts bij te stellen: nog steeds positief, maar de tijd van opwaartse verassingen lijkt nu toch echt voorbij.

Handelsspanningen tussen VS en rest wereld

De politieke omgeving was in april wel iets minder beweeglijk geworden dan in de maand ervoor. De handelsspanningen tussen de VS en de rest van wereld zijn wat naar achteren gedrongen. Het lijkt erop dat Korea in plaats van op oorlogspad stappen heeft gezet naar vrede. Het kan verkeren in een maand tijd.

Dat wil niet zeggen dat er geen risico’s meer zijn. In de eurozone heeft Italië nog steeds geen regering, de situatie in Syrië is alleen maar gecompliceerder geworden en Rusland, en dan met name de Russische beurs, werd fors getroffen door een reeks nieuwe sancties.

Olieprijs

De inflatieverwachtingen gingen de afgelopen maand een klein beetje omhoog, mede door de nog steeds positieve vooruitzichten. Iets meer zicht op loonstijgingen en een significante stijging van de olieprijs helpt daarbij. Bij de olieprijs is het echter de vraag in welke mate dit op langere termijn ook houdbaar is.

Inflatieverwachtingen reflecteerden zich ook in iets oplopende lange rentes, waarbij de Amerikaanse Treasury voor het eerst de 3% weer aantikte. Centrale banken zullen de komende maanden naar verwachting verder gaan met het normaliseren van het monetaire beleid. Dat betekent voor de Fed nog meer renteverhogingen en voor de ECB verdere afbouw van het onconventionele beleid. Dit zal een opwaartse rente verder ondersteunen.

Aandelenmarkten

Het koersverloop was afgelopen maand rustiger dan in het eerste kwartaal. De mogelijke handelsoorlog lijkt vooral een onderhandelingsstrategie van President Trump te zijn. Noord- en Zuid-Korea voeren vredesbesprekingen en de bedrijfsresultaten over het eerste kwartaal zijn over het algemeen goed.

De opgelopen spanning in Syrië en de stijgende rente in de Verenigde Staten en de hogere olieprijs (+8%) hadden maar een beperkte negatieve invloed. De energiesector profiteerde van de hogere olieprijs en was met afstand de beste sector (+10%).

Ondernemingen in de sector voeding en persoonlijke verzorging bleven relatief achter qua rendement. Grote ondernemingen in de sector kwamen met tegenvallende cijfers en voorzichtige vooruitzichten. Daarbij werden vaak hogere kosten voor grondstoffen als oorzaak opgevoerd.

Regionaal waren de verschillen in rendement beperkt. Europa presteerde met 4,6% het best en de opkomende markten bleven met 1,3% relatief achter.

Beleid

Wij constateren dat de winstgevendheid van (met name) Amerikaanse ondernemingen zeer hoog is; de rek in de winstmarges lijkt zeer beperkt. De verwachte winstgroei is, mede geholpen door lagere belastingen, volgens ons verdisconteerd in de huidige waarderingen.

Onze iets voorzichtigere houding m.b.t. aandelen komt ook voort uit de verwachting dat de rente langzaam verder zal oplopen. Een hogere rente maakt aandelen minder aantrekkelijk. Binnen de portefeuille hebben wij een voorkeur voor Europese aandelen.

Wij hebben in april dan ook ons beleggingsbeleid gewijzigd. Wij zijn van mening dat de aandelenmarkten de komende tijd kwetsbaar kunnen zijn en hebben in de meeste mandaten voor vermogensbeheer de aandelenpositie verlaagd. 

Modelportefeuille

De modelportefeuille steeg met 1,2%, maar bleef duidelijk achter bij de benchmark (2,8%).  Voor een deel ontstond dit verschil door de sterke performance van de energiesector. Het  grootste deel van het verschil met de benchmark is echter te verklaren met de selectie van individuele aandelen.

Een aantal namen in de portefeuille werd hard afgestraft na de publicatie van kwartaalcijfers. LKQ (Amerikaanse leverancier van merkloze auto-onderdelen) leverde fors in (16%). De winst kwam lager uit dan verwacht, maar beleggers twijfelen ook aan het succes van internationale expansiestrategie.

Ook Owens Corning (isolatiemateriaal voor de bouw en dakpannen uit de VS) had tegenvallende winstcijfers door hoger dan verwachte kosten. Het aandeel verloor 17%. Ook Acuity Brands (VS, ledverlichting, -12% na zwakke kwartaalcijfers) en het Taiwanese TSMC (-10% na bijstelling van de verwachtingen voor het tweede kwartaal) presteerden slecht.

Deze tegenvallers konden maar deels gecompenseerd worden door positieve uitschieters. Symantec (+10%), Intuit (+9%) en SAP (+9%) presteerden goed in de IT-sector. In de Gezondheidszorg lieten Becton Dickinson (+9%) en Anthem (+9%) goede rendementen zien. Ook supermarkt Sprouts Farmers herstelde deze maand (+8%).

Transacties

Wij hebben de verandering in het beleggingsbeleid doorgevoerd door TJX  helemaal te verkopen en de belangen in Legrand, Geberit, Booking, Anthem en Atlas Copco te verkleinen. TJX (Amerikaanse kleding en meubel retailer) is verkocht, omdat er te weinig raakvlakken zijn met de door ons gehanteerde duurzaamheidsthema’s.

 

4 vragen over de gevolgen van tariefmaatregelen VS & China voor duurzame beleggers

"Trump heeft een punt"

Actuele rendementen

De modelportefeuille aandelen Triodos Vermogensbeheer steeg in augustus met 2,0%.