Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Beleggingsklimaat februari 2018

09-03-2018 |

Na een zeer lange periode van rustig oplopende koersen is de rust op de aandelenmarkten in februari omgeslagen in nervositeit. Na forse dalingen in de eerste weken van de maand daalde de modelportefeuille aandelen in februari met 2,8%. De MSCI All  Countries benchmark daalde met 2,2%. Gerekend vanaf de start van het jaar bedraagt het rendement van de portefeuille -1,6%. De MSCI All Countries daalde over deze periode met 0,4%.

Volatiliteit keert terug

Op het macro-economisch front leek februari behoorlijk op de voorgaande maanden: vooruitlopende indicatoren blijven een mooi economisch beeld schetsen en realisatiecijfers over de mondiale economie bevestigen grosso modo dat beeld.
Toch is het sentiment in februari ietwat gedraaid, dat kwam tot uiting in de teruggekeerde volatiliteit op de financiële markten. De grote correctie halverwege februari heeft nog geen vervolg gehad, maar de indicatoren van volatiliteit op de financiële markten zijn uit hun lange slaap ontwaakt. Die slaaptoestand werd ook grotendeels veroorzaakt door een overschot aan liquiditeit samen met het zogenoemde Goudlokje-scenario.

Het Goudlokje-scenario, waarbij mooie groeicijfers samengaan met lage inflatie en overvloedige liquiditeit, begint haar eerste barstjes te vertonen. Inflatieverwachtingen stegen, vooral in de Verenigde Staten, de eurozone en het Verenigd Koninkrijk. Normaal gesproken is dit goed nieuws: het is een reflectie van die mooie economische groeicijfers en een hogere olieprijs. Maar markten draaien dit nu om: goed nieuws in termen van bijvoorbeeld lonen en inflatie is slecht nieuws voor monetair beleid. De kans op snellere monetaire normalisatie van het monetaire beleid is een risico voor de overvloedige liquiditeit en dus ook voor beurskoersen.

Ook op de obligatiemarkten viel weer het een en ander te beleven. De risicopremie op overheidsobligaties is weer terug als gevolg van verschillende factoren. De ECB koopt minder staatsobligaties op, zodat de rente minder gedrukt wordt. Hetzelfde geldt, wat verderop in de cyclus voor de Fed: zij is haar balans aan het afbouwen. Daarnaast zorgt het nieuwe belastingplan in de VS voor een groter begrotingstekort. Dit wordt niet alleen meer gezien als gunstig voor economische groei, maar ook als een risico voor de economie.

Cijferseizoen

Het cijferseizoen over 2017 is vrijwel ten einde. Gemiddeld gesproken waren de omzet en winstcijfers beter dan verwacht. Met name in de Verenigde Staten waren de cijfers goed, vooral door eenmalige belastingvoordelen als gevolg van nieuwe wetgeving. In Europa waren winstverwachtingen soms voorzichtig, met name door de verdere verzwakking van de US Dollar in het begin van 2018.
Wij denken dat de winstmarges in de Verenigde Staten al zeer hoog zijn en weinig ruimte bieden voor verdere verbetering. In Europa en Japan is er meer ruimte voor winstgroei.

Modelportefeuille

De modelportefeuille aandelen voor Triodos Vermogensbeheer bleef in februari achter bij de referentieindex. Dit is deels te verklaren door het achterblijven van de Europese markten, die sterk vertegenwoordigd zijn in de portefeuille. Daarnaast had de portefeuille te maken met een aantal ondernemingen die met tegenvallende cijfers of verwachtingen naar buiten kwamen. In een aantal gevallen is de lagere US-dollar reden om de verwachtingen iets te temperen. Zo daalde het Spaanse Inditex met 13%, en liep de koers van het Franse Valeo (toeleverancier auto-industrie) met 15% terug na tegenvallende cijfers. Ook het Amerikaanse Owens Corning (dakpannen en isolatiematerialen) viel tegen, met een daling van 10%.
De positieve uitschieters waren opnieuw te vinden in de IT-sector. Cisco rapporteerde goede cijfers en won 10%. Ook het Amerikaanse Booking Holdings (het voormalige Priceline) had goede cijfers en liep 8% op. Windturbinemaker Vestas meldde goede cijfers en orders en steeg met 8% in februari.

Transacties

In februari hebben wij het aandeel Kimberly Clark verkocht. De onderneming blijkt zich niet te beperken tot wettelijk verplichte dierproeven. Voor ons reden het aandeel te verkopen. De opbrengsten zijn herbelegd in het eveneens Amerikaanse Sprouts Farmers Markets. Deze snelgroeiende supermarktketen voor gezonde en tevens betaalbare voeding past uitstekend in de duurzame thematiek (Gezondheid) en heeft een zeer interessant bedrijfsmodel, waarmee de onderneming voldoende groeiperspectief houdt.

Actuele rendementen

De modelportefeuille aandelen Triodos Vermogensbeheer steeg in augustus met 2,0%.

5 vragen over duurzaam beleggen in tijden van lage rente

“De ruimte voor impactbeleggen staat onder druk”