Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Conflictmineralen

10-11-2014 | Goud, tin, wolfraam en tantalum (coltan) uit de Democratische Republiek Congo (DRC) en omringende landen zijn gebrandmerkt als ‘conflictmineralen’. Reden daarvoor is dat gewapende rebellen in deze regio de opbrengsten uit mijnbouw gebruiken om hun bloedige strijd te financieren.

conflict-mineralen-research

Al sinds het einde van de jaren negentig woedt er een gewelddadige strijd in vooral het oosten van de DRC die al aan vele Congolezen het leven kostte. Om de link tussen de mineralen en het aanhoudende gewapende conflict te breken, is in de Amerikaanse ‘Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act’ een artikel opgenomen. Dit artikel eist van Amerikaanse bedrijven met een beursnotering dat zij informatie verschaffen over het gebruik van de vier conflictmineralen en hun herkomst. De verplichte rapportage over het gebruik van deze mineralen, geeft bedrijven, investeerders en consumenten de mogelijkheid om bedrijven op het gebruik van ‘conflict mineralen’ aan te spreken, of, om te kiezen voor bedrijven die zich inzetten voor het uitbannen van conflict mineralen uit hun producten.

In navolging van de Amerikaanse wet, presenteerde de Europese Commissie in maart 2014 een concept verordening over conflict mineralen. Dit voorstel behelst echter alleen een kader voor vrijwillige rapportage over de herkomst van de vier mineralen, uitsluitend voor bedrijven die de mineralen de Europese Unie binnen brengen en gaat daarmee veel minder ver dan de Amerikaanse wet.

De rol van Triodos Bank

Triodos Research vraagt bedrijven al jaren of zij conflictmineralen kunnen weren uit hun productieproces. Uit dit onderzoek, maar ook uit een recente studie van de Nederlandse The Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO), blijkt dat maar weinig Europese bedrijven over het gebruik van de controversiële mineralen rapporteren. Arthur van Mansvelt van Triodos Research vindt deze ontwikkeling zorgelijk: "Wanneer Europese bedrijven niet rapporteren over de herkomst van hun grondstoffen, kan het zo zijn dat investeerders onbewust indirect betrokken zijn bij de schending van mensenrechten in conflict regio’s. Bovendien ontbreekt het klanten en investeerders aan informatie om een geïnformeerde keuze te maken voor bedrijven die zich wel inzetten voor gebruik van mineralen uit gecontroleerde ketens."

In de praktijk

Triodos Research heeft industrieën die relatief veel van de betreffende mineralen gebruiken benoemd als ‘hoogrisico’ industrie. Dit zijn de informatie en communicatie - en telecommunicatie technologie industrie, de elektronica industrie en metaal en mijnbouw. Maar we kijken bijvoorbeeld ook naar bedrijven in de lucht- en ruimtevaart, auto industrie en medische technologie bedrijven. Om in aanmerking te komen voor belegging, moeten de bedrijven in de ‘hoogrisico’ industrieën voldoen aan de volgende eisen: ze moeten als doel stellen om enkel zogenaamd ‘conflictvrije’ mineralen te gebruiken. Dat wil zeggen, mineralen uit gecontroleerde ketens. Daarnaast is het rapporteren over de realisatie van deze stappen een voorwaarde.

Een voorbeeld van het toepassen van onze eisen in praktijk is de uitsluiting van het Amerikaanse LED-verlichtingstechnologie bedrijf Cree. In juni 2012 werden zij uitgesloten voor het duurzame beleggingsuniversum van Triodos Bank omdat het weren van conflictmineralen ontbrak binnen hun beleid. Maar onlangs konden we het bedrijf weer selecteren omdat ze nu serieus bezig zijn conflictmineralen uit te sluiten. Ook met het Deense windturbine bedrijf Vestas zijn we momenteel in dialoog over de risico’s van conflict mineralen in hun keten.

Samen met zes andere Europese institutionele beleggers, heeft Triodos Research eerder dit jaar een brief gestuurd aan dertien Europese bedrijven uit verschillen industrieën. In deze brief informeert het onderzoeksteam van Triodos Bank naar bekendheid van de bedrijven met de problematiek rond de conflictmineralen, en de stappen die de bedrijven zetten om hun productieketen in kaart te brengen. Zo stimuleert Triodos Bank meer bewustzijn onder Europese bedrijven en motiveert hen bij te dragen aan transparantie over de herkomst van de mineralen.

Naast de dialoog met bedrijven, nam Triodos Research ook het initiatief om het belang van keten transparantie over conflict mineralen onder de aandacht te brengen bij de Europese politiek. In oktober is namens een twintigtal Europese en Amerikaanse investeerders een opgroep gestuurd aan de Europese Commissie, de Europese Raad en leden van het Europees Parlement. In deze oproep pleiten de ondertekenaars voor een aanscherping van het Europese voorstel, zodanig dat het een verplichtend karakter krijgt en ook de gebruikers van de betreffende mineralen verplicht om over gebruik en de herkomst van de mineralen te rapporteren. “We vinden het belangrijk dat Europese regels de Amerikaanse wet versterken en niet ondergraven” zegt Arthur van Mansvelt van Triodos Research. “Een goed Europees beleid kan de ontwikkeling van legitieme mijnbouw in de Democratische Republiek Congo ondersteunen en bijdragen aan het verbreken van de link tussen de mijnbouw en financiering van gewapende rebellen groepen. Het is belangrijk dat wij als investeerders onze visie op deze problematiek laten horen, zowel aan bedrijven als aan de politiek. Zo geven wij invulling aan ons mensenrechtenbeleid.”

Oproep voor strenger beleid conflictmineralen

In samenwerking met andere investeerder stelde Triodos Investment Management een verklaring op

Uitgelicht uit de portefeuille: Adidas

Private Banking selecteert duurzame koplopers voor uw beleggingsportefeuille. Adidas is daar een van.

Beleggingsklimaat oktober 2014

Oktober 2014 zal de boeken ingaan als onrustige maand.