Kosten

Als u zelf belegt via Private Banking, dan worden hiervoor 3 soorten kosten in rekening gebracht: een kwartaalvergoeding, de fondskosten en transactiekosten.

Kwartaalvergoeding

U betaalt een vergoeding over het gemiddelde vermogen dat u per kwartaal belegt op uw Triodos Beleggersrekening.

  • U betaalt een kwartaalvergoeding van 0,12% over uw belegde vermogen tot € 50.000 per kwartaal (0,48% per jaar).
  • U betaalt 0,10% over het bedrag meer dan € 50.000 per kwartaal (0,40% per jaar).
  • Over het saldo vanaf 1.000.000 euro belegd vermogen berekenen we geen kosten.
  • U betaalt geen BTW over de kwartaalvergoeding.
  • Belegt u in Certificaten van aandelen Triodos Bank en/of in Triodos Vastgoedfonds? Dan betaalt u hierover geen kwartaalvergoeding.

Transactiekosten

U betaalt kosten voor het aan- of verkopen van de beleggingsfondsen en Certificaten van aandelen Triodos Bank. Over deze kosten betaalt u geen BTW.

Fonds

Aankoopkosten

Kosten in euro’s bij aankoop met een waarde van 10.000 euro

Verkoopkosten

Kosten in euro’s bij  verkoop met een waarde van 10.000 euro

Triodos Sustainable Pioneer Fund 0,4% 40 0,4% 40
Triodos Sustainable Equity Fund 0,4% 40 0,4% 40
Triodos Sustainable Bond Fund 0,4% 40 0,4% 40
Triodos Groenfonds 0,4% 40 0,4% 40
Triodos Cultuurfonds 0,4% 40 0,4% 40
Triodos Fair Share Fund 0,4% 40 0,4% 40
Triodos Multi Impact Fund 0,4% 40 0,4% 40
Triodos Renewables Europe Fund 0,4% 40 0,9% 90
Triodos Sustainable Mixed Fund 0,4% 40 0,4% 40
Triodos Vastgoedfonds 1,0% 100 1,0% 100

* Triodos Renewables Europe Fund hanteert 0,9% verkoopkosten. Hiervan gaat 0,5% naar het fonds zelf.

Fonds

Fondskosten uitgedrukt als percentage*

In euro’s bij een inleg van 10.000 euro*

Triodos Sustainable Pioneer Fund 1,27% 118
Triodos Sustainable Equity Fund 0,92% 86
Triodos Sustainable Bond Fund 0,85% 73
Triodos Groenfonds 0,94% 91
Triodos Cultuurfonds 1,06% 104 
Triodos Fair Share Fund 2,40% 241
Triodos Multi Impact Fund 2,00% 200
Triodos Renewables Europe Fund 2,55% 244
Triodos Sustainable Mixed Fund 0,87% 80
Triodos Vastgoedfonds 3,49% 482 

* U betaalt deze kosten niet apart: deze kosten zijn verwerkt in de koers

Betalen van de kosten

De kwartaalvergoeding en de transactiekosten worden afgeschreven van de Triodos betaal- of spaarrekening die is gekoppeld aan uw beleggersrekening. De automatische incasso van de kwartaalvergoeding vindt plaats aan het begin van het volgende kwartaal. Wij vragen u om zelf te zorgen voor voldoende saldo op uw rekening.

Download het overzicht van kosten voor zelf beleggen via Triodos Bank Private Banking per 01-07-2018.

 Open een beleggersrekening 

In 2 werkdagen uw beleggersrekening geopend