Kosten

De kosten die bij het beheer van uw vermogen horen, zijn afhankelijk van uw wensen en de hoogte van het vermogen dat u in beheer wilt geven. De jaarlijkse beheervergoeding wordt berekend over uw beleggingstegoeden.

Jaarlijkse beheervergoeding

Voor vermogens tussen € 500.000 en € 1.000.000 betaalt u een jaarlijkse beheervergoeding van 1,4% (exclusief BTW). Hierbij geldt een minimumbedrag
van € 7.500 per jaar (exclusief BTW). U betaalt de jaarlijkse beheervergoeding in vier termijnen. Elk kwartaal 0,35% (exclusief BTW) over het vermogen dat u belegt.

Bekijk de detail kosten voor vermogensbeheer.

De jaarlijkse beheervergoeding is inclusief:

  • Transactiekosten.
  • Bewaarloon.
  • Incassoprovisies ter zake van coupons en dividenden.

De jaarlijkse beheervergoeding is exclusief:

  • Lokale belastingen zoals BTW.
  • Kosten voor het overboeken van aandelen, obligaties of beleggingsfondsen van of naar een andere bank of vermogensbeheerder op uw verzoek.
  • Specifieke administratiekosten ten gunste van de individuele beleggingsfondsen zoals bijvoorbeeld managementfee, transactiekosten of administratiekosten. Deze kosten zijn reeds verwerkt in de koers van het beleggingsfonds en worden niet apart in rekening gebracht.

Voor vermogens vanaf € 1.000.000 gelden andere tarieven. Wij maken voor u graag een voorstel op maat. U kunt hiervoor contact opnemen met een
relatiemanager van Private Banking

Indien u onverhoopt rood komt te staan op uw liquiditeitenrekening, behorende bij uw beleggersrekening, wordt debetrente in rekening gebracht.
De hoogte van dit tarief bedraagt 2,5% + de ABN AMRO Basis rente. Laatstgenoemde rente vindt u hier.