Kosten

Voor Triodos Fondsbeheer betaalt u elk jaar beheervergoeding. Deze jaarlijkse beheervergoeding wordt berekend over uw beleggingstegoeden. Over uw spaartegoeden betaalt u geen beheervergoeding.

Jaarlijkse beheervergoeding over belegd vermogen

  • U betaalt een jaarlijkse beheervergoeding van 0,75% (inclusief BTW) over het totale vermogen dat u belegt met Triodos Fondsbeheer.  
  • U betaalt de jaarlijkse beheervergoeding in vier termijnen (elk kwartaal 0,1875% over het totale vermogen dat u belegt).
  • Hierbij geldt een minimumbedrag van € 125,- per kwartaal (inclusief BTW).
  • Over uw spaargeld betaalt u geen beheervergoeding.

In percentage (incl BTW)

Behoudend

Defensief

Neutraal

Offensief

Zeer offensief

Fondskosten* 0,91 0,96 1,01 1,06 1,08
Beheervergoeding Private Banking 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
Totaal 1,66 1,71 1,76 1,81 1,83

In euro's bij een vermogen
van 500.000 euro (incl BTW)

Behoudend

Defensief

Neutraal

Offensief

Zeer offensief

Fondskosten* 4.550 4.800 5.050 5.300 5.400
Beheervergoeding Private Banking 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750
Totaal 8.300 8.550 8.800 9.050 9.150

* U betaalt deze kosten niet apart: deze kosten zijn verwerkt in de koers. Het percentage is een samengesteld gemiddelde op basis van de gewogen kostenpercentages van de onderliggende fondsen.

Transactiekosten

  • U betaalt alleen de transactiekosten die een beleggingsfonds in rekening brengt om de eigen kosten te dekken. Momenteel is dit het geval bij het Triodos Renewables Europe Fund dat 0,5% in rekening brengt bij verkoop.

Betalen van de kosten

De beheervergoeding en de transactiekosten worden afgeschreven van de Triodos betaal- of spaarrekening die is gekoppeld aan uw beleggersrekening. De automatische incasso van de beheervergoeding vindt plaats aan het begin van het volgende kwartaal. Wij vragen u om zelf te zorgen voor voldoende saldo op uw rekening.