Kosten

Voor Triodos Advies op Maat betaalt u elk jaar advieskosten, maar geen transactiekosten. De jaarlijkse adviesvergoeding wordt berekend over uw beleggingstegoeden. Over uw spaartegoeden betaalt u geen adviesvergoeding.

Jaarlijkse adviesvergoeding over belegd vermogen

  • U betaalt een jaarlijkse adviesvergoeding van 0,75% (inclusief BTW) over uw belegde vermogen tot € 1.000.000. En 0,54% (inclusief BTW) over het bedrag meer dan € 1.000.000.
  • Hierbij geldt een minimumbedrag van € 500 per jaar (inclusief BTW).
  • U betaalt de jaarlijkse adviesvergoeding in vier termijnen. Elk kwartaal 0,1875% % over het vermogen dat u belegt tot € 1.000.000.
    En elk kwartaal 0,135% over het bedrag meer dan € 1.000.000.
  • De jaarlijkse adviesvergoeding is inclusief bewaarloon.
  • Over uw spaargeld betaalt u geen adviesvergoeding.

In percentage (incl BTW)

Behoudend

Defensief

Neutraal

Offensief

Zeer offensief

Fondskosten* 0,81 0,87 0,94 1,01 1,03
Advieskosten Private Banking 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
Totaal 1,56 1,62 1,69 1,76 1,78

In euro's bij een vermogen
van 500.000 euro (incl BTW)

Behoudend

Defensief

Neutraal

Offensief

Zeer offensief

Fondskosten* 4.050 4.350 4.700 5.050 5.150
Advieskosten Private Banking 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750
Totaal 7.800 8.100 8.450 8.800 8.900

* U betaalt deze kosten niet apart: deze kosten zijn verwerkt in de koers. Het percentage is een samengesteld gemiddelde op basis van de gewogen kostenpercentages van de onderliggende fondsen.

Transactiekosten

  • U betaalt geen transactiekosten voor Triodos Advies op Maat.
  • U betaalt alleen de transactiekosten die een beleggingsfonds in rekening brengt om de eigen kosten te dekken. Momenteel is dit het geval bij het Triodos Renewables Europe Fund dat 0,5% in rekening brengt bij verkoop.