Help duurzame ondernemers op weg

Door een deel van het vermogen van uw organisatie als borg beschikbaar te stellen, helpt u duurzame ondernemers op weg. Via een borgstellingsfonds staat uw organisatie garant voor leningen die Triodos Bank verstrekt. Private Banking adviseert u graag over uw mogelijkheden.

Wat maakt een borgstellingsfonds mogelijk?

Stelt uw organisatie een deel van uw vermogen beschikbaar als borg? Dan richt Triodos Bank samen met u een borgstellingsfonds op. Voorwaarde hierbij is dat uw organisatie minimaal € 500.000 beschikbaar stelt als borg. Wij kunnen hierdoor kredieten verstrekken aan duurzame ondernemers of projecten die anders mogelijk geen krediet krijgen. U zorgt zo voor een positieve verandering:

  • U helpt duurzame ondernemers op weg die een krediet nodig hebben.
  • U ondersteunt duurzame initiatieven die aansluiten bij de missie van uw stichting of vereniging.
  • Uw vermogen staat borg voor meerdere duurzame initiatieven.

Voordelen van een borgstellingsfonds voor uw organisatie

Behalve de ondersteuning van ondernemers heeft een borgstelling van uw vermogen nog meer voordelen:

  • U ontvangt rendement over het vermogen dat u beschikbaar stelt.
  • U behoudt uw vermogen als duurzame initiatieven succesvol zijn.
  • Uw vermogen kan vaker worden ingezet dan wanneer u het eenmalig schenkt. En zo nog meer bijdragen aan uw missie.

Voorbeelden van borgstellingsfondsen

NSGK Borgstellingsfonds

Logo NSGK
De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) staat met een deel van haar vermogen borg. Via het Triodos NSGK Borgstellingsfonds verstrekt Triodos Bank kredieten aan initiatieven die aansluiten bij de missie van de NSGK: het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen met een handicap, zodat ze kunnen opgroeien tot zo zelfstandig mogelijke volwassenen. Er zijn bijvoorbeeld kredieten vertrekt aan Kinderopvang De Boshoeve, Raeger Autismecentrum, en Stichting Skyway.

Borgstellingsfonds Cultuur-OndernemenCultureel-Ondernemen


Voor leningen van € 10.000 of meer heeft Cultuur-Ondernemen een overeenkomst gesloten met Triodos Bank. Samen hebben wij het Borgstellingsfonds Cultuur-Ondernemen opgericht. De ondernemer gaat met ons de lening aan. Cultuur-Ondernemenstaat borg voor (een deel van) het bedrag. Voorbeelden van verstrekte kredieten via dit borgstellingsfonds zijn Broedplaats Vechtclub XL en Kytopia.

Risico van een borgstelling

Triodos Bank beoordeelt de kredietaanvragen en verstrekt de kredieten. Omdat (een deel van) uw vermogen hierbij borg staat, is dit niet meer vrij te besteden. Is een initiatief niet succesvol en gaat een ondernemer failliet? Dan kan er aanspraak worden gemaakt op (dat deel van) het vermogen waarvoor de borg is afgegeven.

Meer weten over borgstellingsfondsen?

Wilt u meer weten over borgstellingsfondsen? Dan gaan we graag met u in gesprek over de mogelijkheden. Neemt u hiervoor contact op met een relatiemanager van Private Banking.

 Maak een afspraak  

Voor advies over een borgstellingsfonds