Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Contact en service particuliere klanten

Ik zoek geen informatie over Particulieren Ga naar informatie voor/over: Ondernemers Private Banking Triodos Bank

Hoe kunnen wij u helpen?

Veelgestelde vragen

Wat zijn de uniforme veiligheidsregels voor internet bankieren?

De Nederlandse Vereniging van Banken heeft samen met alle banken richtlijnen opgesteld over veilig bankieren. Deze richtlijnen worden uniforme veiligheidsregels genoemd. Uitgangspunt hierbij is dat u, indien u zich houdt aan deze richtlijnen, er op mag vertrouwen dat uw schade wordt vergoed indien er onverhoopt geld van uw rekening verdwijnt. De richtlijnen worden door alle banken ondersteund en gaan op 1 januari 2014 in.

Waarom zijn er uniforme veiligheidsregels opgesteld?
Alvorens wij ingaan op de richtlijnen, willen wij u graag uitleggen waarom deze zijn opgesteld. Triodos Bank (en ook andere banken) vinden dat veiligheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van de bank en u als rekeninghouder. Triodos Bank investeert veel geld in automatisering, de veiligheid van internetbankieren, fraudedetectie en voorlichting. Geen enkel systeem kan echter alle vormen van fraude herkennen, laat staan voorkomen. Daarom vinden wij het belangrijk dat u als rekeninghouder ook alert bent, maatregelen neemt om misbruik te voorkomen en onregelmatigheden direct aan ons meldt.

Wat houden de uniforme veiligheidsregels in?
Er bestaan 5 regels waar u zich als klant aan moet houden:
1) Houdt uw beveiligingscodes (pincodes en inlogcodes) geheim;
2) Zorg er voor dat uw bankpas nooit door een ander wordt gebruikt;
3) Zorg voor een goede beveiliging van de apparatuur die u gebruikt voor uw bankzaken;
4) Controleer uw bankrekening in ieder geval 1 keer per 14 dagen;
5) Meld incidenten direct aan uw bank en volg de aanwijzingen van uw bank op.

Misbruik en schade
Indien u onverhoopt te maken krijgt met misbruik van uw rekening, dan kan uw verzoek tot schadevergoeding (gedeeltelijk) worden afgewezen indien u zich niet aan de uniforme veiligheidsregels hebt gehouden. Daarbij is van belang in hoeverre het feit dat u zich niet aan de regels hebt gehouden heeft bijgedragen aan het ontstaan van de schade en/of (een deel van) de schade voorkomen had kunnen worden indien u eerder had gemeld dat er iets niet in orde was. Wij vinden het belangrijk om u te vertellen dat ieder verzoek tot schadevergoeding apart wordt beoordeeld; indien u bijvoorbeeld door ziekte of vakantie niet in staat bent geweest om uw rekeninginformatie te controleren, dan wordt dit meegewogen bij de beoordeling van uw verzoek tot schadevergoeding.

Kijk hier voor het uitgebreide document met alle veiligheidsregels.

Is uw vraag hiermee beantwoord? Ja Nee

Kijk ook eens naar:

Alle veelgestelde vragen over 'Veiligheid'