Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Nabestaanden

Bankzaken regelen na het overlijden van een rekeninghouder

Nabestaanden2

Als een naaste overleden is, breekt een verdrietige periode aan waarin veel zaken afgehandeld moeten worden. Er komt veel op u af, terwijl uw hoofd hier misschien niet naar staat. De mensen van Triodos Bank doen er alles aan om u te helpen de bankzaken van de overledene zorgvuldig te regelen.

Een overlijden melden

Wij verzoeken u vriendelijk een overlijden zo snel mogelijk bij ons te melden. Samen nemen we de situatie door en helpen we u met de stukken die wij van u nodig hebben om de bankzaken te regelen. U kunt op een later moment aangeven wat u met de rekening(en) van de overledene wilt doen.

Wie mag de bankzaken afhandelen?

Iedereen mag het overlijden bij ons melden. Maar wij kunnen u het beste helpen wanneer u de persoon bent die de bankzaken van de overledene mag afhandelen. Alleen diegene mogen wij informatie geven over bankzaken en de saldi van de overledene.

We onderscheiden twee situaties:

  1. Er is één erfgenaam
    Was de overledene getrouwd of geregistreerd partner en is er geen testament? Dan mag de partner als enige de bankzaken afhandelen. In andere gevallen is de executeur of de erfgenaam de bevoegde persoon. Met een verklaring van erfrecht of een verklaring van executele kunt u aantonen wie deze bevoegde persoon is.
  2. Er zijn meerdere erfgenamen
    In dat geval moeten wij weten wie de executeur is. De executeur is de vertegenwoordiger die de bankzaken van de overledene af mag handelen. Met een verklaring van erfrecht of een verklaring van executele kunt u aantonen wie deze executeur is.

Bent u als nabestaande geen klant van Triodos Bank?

Voor het zorgvuldig regelen van bankzaken is het belangrijk dat u zich bij ons kunt legitimeren. Wij zijn verplicht na te gaan met wie wij corresponderen. Daarom vragen we als u zelf geen klant bij Triodos Bank bent, om een kopie van een identiteitsbewijs met daarop zichtbaar en leesbaar uw handtekening en uw BSN.

Meer informatie of vragen?

Direct regelen

Als een naaste komt te overlijden, is het het beste als u dit zo snel mogelijk bij ons meldt.

Later regelen

Door de nabestaanden zal beslist moeten worden wat er met de rekening gebeurt.

Benodigde documenten

Hier vindt u welke documenten we nodig hebben om alle zaken af te handelen.