Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Depositogarantie- en beleggerscompensatiestelsel

Welke bescherming bieden deze stelsels u

Bij een faillissement van een bank, beschermt het depositogarantiestelsel (DGS) particulieren en bepaalde ondernemingen die tegoeden bij die bank hebben. De bescherming is niet onbeperkt.

U komt in aanmerking voor vergoeding via het depositogarantiestelsel als:

  • uw bank deelneemt aan het depositogarantiestelsel; en
  • het product onder het depositogarantiestel valt (Certificaten van aandelen Triodos Bank vallen hier niet onder); en
  • u een rekeninghouder bent die in aanmerking komt voor een vergoeding via het depositogarantiestelsel.

Alle in Nederland gevestigde banken die een vergunning hebben van de Nederlandsche Bank (DNB) vallen onder het Nederlandse DGS. Zowel Triodos Bank, inclusief al haar buitenlandse vestigingen, als Triodos Cultuurbank valt onder dit depositogarantiestelsel.

Hieronder leest u meer over de inhoud en reikwijdte van de bescherming.

Alle informatie over het depositogarantiestelsel

Beleggerscompensatiestelsel

Op grond van het Beleggerscompensatiestelsel kunnen particulieren en kleine ondernemingen tot een bedrag van maximaal € 20.000 per persoon gecompenseerd worden als, in het kader van het verlenen van een beleggingsdienst, een financiële instelling niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Hierbij kan worden gedacht aan het geval dat een financiële instelling aandelen niet kan overdragen die op een beleggingsrekening van een cliënt staan.

Een waardedaling van de beleggingen als gevolg van koersdalingen valt dus niet onder het beleggerscompensatiestelsel.

Bekijk voor meer informatie de webpagina van de Rijksoverheid over het beleggerscompensatiestelsel.

Welkom bij Triodos Bank

team-klantcontent-2015
Op werkdagen zijn wij direct te bereiken van 8.00 tot 18.00 uur. Kijk bij veelgestelde vragen om zelf het antwoord vinden op de meeste vragen. 
Wij streven ernaar om e-mails binnen 4 werkdagen te beantwoorden.

Duurzaam beleggen

Bij Triodos Bank investeert u in sociale, culturele en groene bedrijven:

Duurzaam sparen

Draagt uw spaargeld bij aan een duurzamere samenleving? Triodos Bank financiert met uw geld bijvoorbeeld: