Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Handel in aandelen Triodos Cultuurfonds en Triodos Groenfonds per 22 november hervat

Heffingskorting wordt in vier jaar afgebouwd

19-11-2010 | Donderdagavond 18 november is tijdens de behandeling in de Tweede Kamer van de belastingplannen van de regering bekend geworden dat de heffingskorting van 1,3% niet in één keer wordt afgeschaft per 1 januari 2011. Ook het nieuwe kabinet heeft de maatschappelijke meerwaarde van de fiscale stimulering voor groen, sociaal-ethisch en cultureel beleggen erkend, en is daarom akkoord gegaan met het alternatief zoals voorgesteld door de Tweede Kamer voor een geleidelijke afbouw van de heffingskorting in vier jaar. De vrijstelling van de vermogensrendementsheffing van 1,2 % voor beleggers blijft gehandhaafd.

Nu er in de Kamer duidelijkheid is gekomen over de fiscale behandeling van de groene, culturele en sociaal-ethische fondsen, kan er voor alle fondsen weer een koers worden vastgesteld. Deze zal maandag 22 november worden bekendgemaakt. Dan zullen - zoals eerder aangekondigd - Triodos Groenfonds en Triodos Cultuurfonds de handel in aandelen weer hervatten.

Aanvankelijk leek het erop dat de heffingskorting per 1 januari 2011 in één keer zou worden afgeschaft. De geleidelijke afbouw van de heffingskorting en het handhaven van de vrijstelling is goed nieuws voor beleggers in deze fondsen en voor bestaande projecten. Voor nieuwe projecten en voor bestaande projecten waar de rente opnieuw voor moet worden vastgesteld, zal de aanpassing van de regeling helaas een inperking van het rentevoordeel betekenen. Juist de meest innovatieve voorlopers onder de duurzame ondernemers hebben echter baat bij de laagste rentelast. Voor hen zal enige vorm van stimulans door de overheid daarom ook in de toekomst onontbeerlijk zijn. Triodos Bank zal zich hiervoor in Den Haag blijven inzetten.

Duurzaam ondernemen heeft de laatste jaren een hoge vlucht genomen. Daardoor is er een nieuwe, uiterst innovatieve sector ontstaan: meer dan een kwart miljoen particuliere spaarders en beleggers investeren in groene, culturele of sociaal-ethische fondsen. Er is inmiddels ruim 7 miljard euro geïnvesteerd in 4.000 projecten. De overgangsregeling leidt ertoe dat duurzame ondernemers minder afhankelijk worden van stimuleringsmaatregelen
van de overheid. In dit licht is het is goed te zien dat steeds meer spaarders en beleggers ervan overtuigd zijn dat financieel en maatschappelijk rendement niet tegenover elkaar staan, maar elkaar juist versterken. Ook wanneer de heffingskorting naar verwachting over vier jaar geheel zal zijn afgeschaft, zullen duurzame ondernemers en beleggers op ons kunnen blijven rekenen als financier van innovatieve activiteiten.