* Gemiddeld rendement over het afgelopen jaar per 31-08-2018. Resultaten uit het verleden bieden geen betrouwbare indicator voor de toekomst.

Ik wil meer informatie over de impact van beleggen >

Portefeuille

Het fonds belegt voor circa 30% in door Triodos geselecteerde impact bonds en voor circa 70% in Triodos beleggingsfondsen en producten.  

Triodos Multi Impact Fund belegt in de volgende impact thema's .

TMIF thema 05 16 NL
Impact Bonds

Triodos Multi Impact Fund belegt 30% van de toevertrouwde middelen in zogenaamde ‘impact bonds’. Dit zijn obligaties die worden uitgegeven door bedrijven en instellingen om projecten te financieren die het milieu ten goede komen of sociaal-maatschappelijke vraagstukken aanpakken, bijvoorbeeld duurzame energie of een tekort aan sociale huisvesting.

Het onderzoeksteam van Triodos Research screent de impact bonds op basis van strikte criteria. De selectie vindt plaats in 3 stappen:

Stap 1: Minimumeisen

De instelling die de impact bonds uitgeeft moet voldoen aan strikte Triodos Bank minimumeisen en mag niet betrokken zijn bij activiteiten die de ontwikkeling naar een duurzame maatschappij hinderen.

Daarnaast toetst Triodos Research de impact bonds zelf op basis van de volgende twee stappen.

Stap 2: Inhoud

De geselecteerde impact bonds mogen uitsluitend projecten financieren die bijdragen aan een verduurzaming en vergroening van de economie. De projecten moeten aansluiten bij de missie en visie van Triodos Bank.

Stap 3: Proces

De impact bonds moeten voldoen aan de ‘green bond principles’. In deze richtlijnen is vastgelegd waaraan de activiteiten, processen en rapportages van de impact bonds moeten voldoen.

Daarnaast worden de impacts bonds ook op financiële criteria getoetst. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar de rating en de verhandelbaarheid.  

Lees meer (Engelstalig) over het ontstaan van impact bonds, hun functie in de portefeuille van Triodos Multi Impact Fund, en het zorgvuldige selectieproces dat Triodos Research toepast. 

Triodos fondsen en producten

Triodos Multi Impact Fund belegt voor circa 70% in de volgende Triodos beleggingsfondsen en producten:

  • Triodos Microfinance Fund (Microfinanciering)
  • Triodos Fair Share Fund (Microfinanciering)
  • Triodos Groenfonds (Energie en Klimaat)
  • Triodos Renewables Europe Fund (Energie en Klimaat)
  • Triodos Sustainable Pioneer Fund (Beursgenoteerde koplopers)
  • Triodos Organic Growth Fund (Duurzame handel, landbouw en voeding)
  • Triodos Sustainable Trade Fund (Duurzame handel, landbouw en voeding)

AFM_rond_risicoscore2

Online jaarverslag 2017 Triodos Multi Impact Fund

online jaarverslag TMIF 2016

Welkom bij Triodos Bank

team-klantcontent-2015
Op werkdagen zijn wij direct te bereiken van 8.00 tot 18.00 uur. Kijk bij veelgestelde vragen om zelf het antwoord vinden op de meeste vragen. Of stuur een e-mail naar info@triodos.nl (particulier) of zakelijk@triodos.nl (zakelijk). Wij streven ernaar om e-mails binnen 4 werkdagen te beantwoorden.