* Gemiddeld rendement over het afgelopen jaar per 30-09-2018. Resultaten uit het verleden bieden geen betrouwbare indicator voor de toekomst.

Ik wil meer informatie over de impact van beleggen >

Actueel

Terugblik tweede kwartaal 2018

Marktontwikkelingen

Triodos Multi Impact Fund richt zich op het creëren van impact door te beleggen in Triodosfondsen en impact-obligaties. De kansen en risico’s voor het fonds, dat onderliggend voor een belangrijk deel in leningen belegt, zijn gerelateerd aan de renteontwikkelingen op de kapitaalmarkt. De kapitaalmarktrente liet in het tweede kwartaal van 2018 wat nerveuze bewegingen zien. Dit kwam onder meer door de dreiging van een mondiale handelsoorlog en, in Europa, door onrust die ontstond over de koers van nieuwe regering in Italië. 

Beleggingen

Tijdens de aandeelhoudersvergadering van  Triodos Cultuurfonds op 25 mei 2018 hebben de aandeelhouders ingestemd met de opheffing van  Triodos Cultuurfonds, waarin  Triodos Multi Impact Fonds een allocatie had van 10% van het fondsvermogen. Na de uitkering van de hierdoor vrijkomende gelden heeft Triodos Multi Impact Fund deze herbelegd volgens een nieuwe strategische asset allocatie.

Triodos Renewables Europe Fund en de Triodos microfinancieringsfondsen droegen in belangrijke mate bij  aan het resultaat van Triodos Multi Impact Fund in het tweede kwartaal.  Triodos Renewables Europe Fund liet een sterk resultaat zien dat voor een belangrijk deel werd gecreëerd door herfinanciering van het Spaanse Lucentum (zonne-energie). Het rendement van Triodos Organic Growth Fund (beleggingen in private equity) stond onder druk, voornamelijk vanwege tegenvallende resultaten van Aarstiderne, een bedrijf dat biologische maaltijdkisten bij mensen thuis bezorgt.  Na de sterke volumegroei van de afgelopen tijd investeerde het Deense bedrijf in het versterken van de eigen organisatie en zag tegelijkertijd een toename van de concurrentie. 

Vooruitzichten

De portefeuille van Triodos Multi Impact Fund belegt onderliggend veel in leningen. Het fonds is daarom gevoelig voor de ontwikkeling van de rente op de kapitaalmarkten. Om die reden houdt het fonds de gemiddelde looptijd van de impact-obligatieportefeuille en blijft het rekenen op een gematigde maar stabiele rendementsontwikkeling.

Aandeelhouders-participanten vergaderingen

De jaarvergaderingen vinden dit jaar plaats op 25 mei 2018 bij Triodos Bank, Nieuweroordweg 1 te Zeist. Meer informatie vindt u op triodos.nl/ava-fondsen

AFM_rond_risicoscore2

Online jaarverslag 2017 Triodos Multi Impact Fund

online jaarverslag TMIF 2016

Welkom bij Triodos Bank

team-klantcontent-2015
Op werkdagen zijn wij direct te bereiken van 8.00 tot 18.00 uur. Kijk bij veelgestelde vragen om zelf het antwoord vinden op de meeste vragen. Of stuur een e-mail naar info@triodos.nl (particulier) of zakelijk@triodos.nl (zakelijk). Wij streven ernaar om e-mails binnen 4 werkdagen te beantwoorden.