* Gemiddeld rendement over het afgelopen jaar per 31-10-2017. Resultaten uit het verleden bieden geen betrouwbare indicator voor de toekomst.
** Lees de actievoorwaarden

Actueel

Terugblik eerste kwartaal 2018

Marktontwikkelingen

Triodos Multi Impact Fund belegt voornamelijk in vastrentende waarden. De risico's die verbonden zijn aan het fonds houden daarom verband met de renteontwikkelingen op de kapitaalmarkt. De rente liep in het begin van het kwartaal iets op, maar van een stijgende trend lijkt (nog) geen sprake.

Beleggingen

De aandelenfondsen in de portefeuille van Triodos Multi Impact Fund hebben een positieve bijdrage geleverd aan het resultaat. De posities in Triodos Sustainable Pioneer Fund (dat belegt in beursgenoteerde aandelen) en Triodos Organic Growth Fund (beleggingen in private equity) zijn klein, maar niet onbelangrijk. Vanwege het stabiele vastrentende klimaat in het vierde kwartaal, werd het resultaat van Triodos Multi Impact Fund niet sterk beïnvloed door de overige belangen.

Vooruitzichten

De portefeuille van Triodos Multi Impact Fund bestaat voor het grootste deel uit beleggingen in leningen. Het fonds is daarom gevoelig voor de ontwikkeling van de rente op de kapitaalmarkten. Om die reden houdt het fonds de gemiddelde looptijd van de impact-obligatieportefeuille en blijft het rekenen op een gematigde maar stabiele rendementsontwikkeling.

Aandeelhouders-participanten vergaderingen

De jaarvergaderingen vinden dit jaar plaats op 25 mei 2018 bij Triodos Bank, Nieuweroordweg 1 te Zeist. Meer informatie vindt u op triodos.nl/ava-fondsen

AFM_rond_risicoscore2

Online jaarverslag 2017 Triodos Multi Impact Fund

online jaarverslag TMIF 2016

Welkom bij Triodos Bank

team-klantcontent-2015
Op werkdagen zijn wij direct te bereiken van 8.00 tot 18.00 uur. Kijk bij veelgestelde vragen om zelf het antwoord vinden op de meeste vragen. 
Wij streven ernaar om e-mails binnen 4 werkdagen te beantwoorden.