* Gemiddeld rendement per jaar over de afgelopen 5 jaar per 31-10-2017. Resultaten uit het verleden bieden geen betrouwbare indicator voor de toekomst.
** Het fiscaal voordeel hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn.

Aankoop aandelen Triodos Groenfonds tijdelijk niet mogelijk. Zie voor meer informatie het persbericht.

Fiscaal

Fiscale voordelen die u heeft als u belegt in Triodos Groenfonds zijn:

  • Vrijstelling groene beleggingen. U betaalt geen 0,86%-1,62% vermogensrendementsheffing in box 3 van de inkomstenbelasting over geld dat is belegd in Triodos Groenfonds. Deze vrijstelling is van toepassing bij een vermogen boven € 25.000 (heffingvrij vermogen per persoon in 2017) en geldt voor een maximaal bedrag van € 57.385 per belastingplichtige (2017). Meer info over de vermogensrendementsheffing vindt u op belastingdienst.nl
  • Heffingskorting van 0,7%. Naast de vrijstelling in box 3 profiteert u van een heffingskorting van 0,7%.

Totale maximale belastingvoordeel per jaar

Jaar Heffingskorting  Vrijstelling vermogensrendements-heffing box 3 Maximaal totaal fiscaal voordeel**
2017   0,7% 0,86%-1,62% 1,56%-2,32%

* U geniet van dit belastingvoordeel wanneer u de stukken in bezit heeft op 1 januari van het jaar waarover u aangifte doet.

** Het fiscaal voordeel hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn.