* Gemiddeld rendement per jaar over de afgelopen 5 jaar per 31-08-2017. Resultaten uit het verleden bieden geen betrouwbare indicator voor de toekomst.
** Het fiscaal voordeel hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn.

Fiscaal

Fiscale voordelen die u heeft als u belegt in Triodos Groenfonds zijn:

  • Vrijstelling groene beleggingen. U betaalt geen 0,86%-1,62% vermogensrendementsheffing in box 3 van de inkomstenbelasting over geld dat is belegd in Triodos Groenfonds. Deze vrijstelling is van toepassing bij een vermogen boven € 25.000 (heffingvrij vermogen per persoon in 2017) en geldt voor een maximaal bedrag van € 57.385 per belastingplichtige (2017). Meer info over de vermogensrendementsheffing vindt u op belastingdienst.nl
  • Heffingskorting van 0,7%. Naast de vrijstelling in box 3 profiteert u van een heffingskorting van 0,7%.

Totale maximale belastingvoordeel per jaar

Jaar Heffingskorting  Vrijstelling vermogensrendements-heffing box 3 Maximaal totaal fiscaal voordeel**
2017   0,7% 0,86%-1,62% 1,56%-2,32%

* U geniet van dit belastingvoordeel wanneer u de stukken in bezit heeft op 1 januari van het jaar waarover u aangifte doet.

** Het fiscaal voordeel hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn.