* Gemiddeld rendement per jaar over de afgelopen 5 jaar per 31-12-2016. Resultaten uit het verleden bieden geen betrouwbare indicator voor de toekomst.
** Het fiscaal voordeel hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn.

Fiscaal

Recent is het voornemen gepresenteerd om de vermogensrendemenstheffing in box 3 aan te passen. Dit voorstel kan effect hebben op uw fiscale voordeel. Meer hierover leest u op de website van de belastingdienst . Indien het fiscaal voordeel definitief wijzigt, passen we dit op deze pagina aan.

Fiscale voordelen die u heeft als u belegt in Triodos Groenfonds zijn:

  • Vrijstelling groene beleggingen. U betaalt geen 1,2% vermogensrendementsheffing in box 3 van de inkomstenbelasting over geld dat is belegd in Triodos Groenfonds. Deze vrijstelling is van toepassing bij een vermogen boven € 24.437 (heffingvrij vermogen per persoon in 2016) en geldt voor een maximaal bedrag van € 57.213 per belastingplichtige (2016).
  • Heffingskorting van 0,7%. Naast de vrijstelling in box 3 profiteert u van een heffingskorting van 0,7%.

Totale maximale belastingvoordeel per jaar

Jaar Heffingskorting  Vrijstelling vermogensrendements-heffing box 3 Maximaal totaal fiscaal voordeel**
2016   0,7% 1,2% 1,9%

* U geniet van dit belastingvoordeel wanneer u de stukken in bezit heeft op 1 januari van het jaar waarover u aangifte doet.

** Het fiscaal voordeel hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn.