Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Europese incasso’s op uw betaalrekening

Volledige controle over uw rekening

Hieronder kunt u lezen hoe (Europese) incasso's werken en hoe u die kunt beheren.

Europese Incasso machtiging

U kunt een bedrijf of organisatie (de incassant) een machtiging geven om eenmalig of regelmatig (periodiek) een bedrag van uw rekening af te laten schrijven. Incasso wordt vaak gebruikt voor het betalen van bijvoorbeeld de huur of het betalen van de energierekening. U gaat in de machtiging akkoord met het afschrijven van een bedrag op een bepaalde datum. Een Incassomachtiging bevat altijd de volgende kenmerken: de naam van de incassant, het bedrag, de datum en het kenmerk van de incassant (incassant ID en machtigingskenmerk). Het incassanten ID is een uniek kenmerk voor de incassant.

Een door u ondertekende machtiging stuurt u naar de incassant. Wilt u de machtiging intrekken dan geeft u dit ook direct door aan de incassant.

Europese Incasso tegenhouden

In Internet Bankieren worden Incasso’s één of meerdere dagen van tevoren aangekondigd. Bent u het oneens met de betreffende Incasso dan kunt u die dus vooraf tegenhouden. Ga daarvoor naar Internet Bankieren. U vindt een link naar de aangekondigde Incasso’s op de inlogpagina.

Europese Incasso terugboeken

Bent u niet akkoord met een geïncasseerd bedrag dan heeft u 56 kalenderdagen om het bedrag terug te boeken. U kunt een Incasso terugboeken via Internet Bankieren en via de Triodos Bankieren app. U gaat dan naar het overzicht van uw transacties en selecteert de betreffende transactie. Vervolgens kunt u daar de Incasso terugboeken. Het geïncasseerde bedrag wordt direct op uw rekening bijgeschreven.

Specifieke incassant blokkeren

U kunt een specifieke incassant blokkeren. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat u (tijdelijk) geen Incasso’s van een bepaalde organisatie wilt accepteren, bijvoorbeeld omdat ze u ten onrechte (blijven) incasseren. Heeft u de specifieke incassant geblokkeerd dan worden er geen Incasso’s van deze incassant geaccepteerd. U kunt een incassant zelf blokkeren in Internet Bankieren. Daarvoor heeft u een incassant ID en eventueel een machtigingskenmerk nodig. U vindt dit op de machtiging of in de omschrijving van een eerder uitgevoerde Incasso.

Geeft u later aan de betreffende incassant wel een Incassomachtiging af dan betekent dit dat er geen Incasso’s kunnen plaatsvinden totdat u de Incassoblokkade zelf heeft verwijderd. U vindt de optie om uw rekening voor Incasso’s te (de)blokkeren in Internet Bankieren.

Rekening voor Incasso blokkeren

Het is ook mogelijk om uw rekening geheel te blokkeren voor Incasso’s Bijvoorbeeld wanneer u nooit gebruik maakt van Incasso’s. Op deze manier kunt u er in één keer voor zorgen dat er van uw rekening geen Incasso’s kunnen plaatsvinden.

Geeft u later wel een Incassomachtiging af dan betekent dit dat er geen Incasso’s kunnen plaatsvinden totdat u de Incassoblokkade zelf heeft verwijderd. U vindt de optie om uw rekening voor Incasso’s te (de)blokkeren in Internet Bankieren.

Melding onterechte Incasso

Wanneer er een onterechte Incasso heeft plaatsgevonden door een incassant en u heeft deze niet op tijd (binnen 56 kalenderdagen na uitvoer) teruggeboekt dan kunt u melding doen van een onterechte Incasso via het formulier melding onterechte incasso .

Goedkeuringslijst aanleggen

U kunt ook een ‘Goedkeuringslijst’ aanleggen waarop u specifieke incassanten plaatst die van uw rekening mogen incasseren. Andere Incasso’s kunnen er dan niet plaatsvinden. Elke afzonderlijke door u goedgekeurde incassant moet u voorafgaand aan de eerste Incasso opvoeren. U kunt zelf uw Goedkeuringslijst via Internet Bankieren activeren en beheren.

Belangrijk:

Een Goedkeuringslijst moet actief beheerd worden. Alle incassanten die niet op de Goedkeuringslijst staan worden automatisch geblokkeerd.

Wanneer u de Goedkeuringslijst activeert blijft de mogelijkheid om Incasso’s tegen te houden of te storneren wel gewoon bestaan.

Welkom bij Triodos Bank

team-klantcontent-2015
Op werkdagen zijn wij direct te bereiken van 8.00 tot 18.00 uur. Kijk bij veelgestelde vragen om zelf het antwoord vinden op de meeste vragen. Of stuur een e-mail naar info@triodos.nl (particulier) of zakelijk@triodos.nl (zakelijk). Wij streven ernaar om e-mails binnen 4 werkdagen te beantwoorden.