Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Bedrijfsprincipes

Ontdek hoe we doen, wat we doen

Naast onze visie en kernwaarden die de basis zijn van onze bankactiviteiten hebben we een aantal bedrijfsprincipes ter ondersteuning van onze dagelijkse beslissingen.

Onze bedrijfsprincipes gelden voor iedereen die bij Triodos Bank werkt, ongeacht in welke functie. Deze principes zijn een gedragscode waar interne en externe belanghebbenden ons op kunnen beoordelen.

Onze bedrijfsprincipes

We hechten grote waarde aan:

  • Duurzame ontwikkeling bevorderen. We houden rekening met de sociale, ecologische en financiĆ«le gevolgen van alles wat we doen.
  • De wet respecteren en naleven, in elk land waar we actief zijn.
  • Mensenrechten respecteren in verschillende samenlevingen en culturen. We gaan uit van de doelstellingen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties.
  • Het milieu beschermen. Bij alles wat we doen, proberen we positieve milieu-effecten te bewerkstelligen en te bevorderen.
  • Verantwoording afleggen voor al ons handelen aan al onze belanghebbenden.
  • Continu verbeteren van onze bedrijfsprocessen en -activiteiten.