Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Kerncijfers

Kerncijfers en jaarverslag van Triodos Bank

Alle bedragen in miljoenen euro's

  2017 2016 2015 2014   2013
Eigen vermogen 1.013 904 781 704 654
Aantal certificaathouders  40.077  38.138  35.735  32.591  31.304 
Toevertrouwde middelen 8.722 8.025 7.283 6.289 5.650
Aantal retail rekeningen 808.090 759.738 707.057 628.321 556.146
Kredieten 6.598 5.708 5.216 4.266 3.545
Aantal business rekeningen 60.339 50.765 44.418 36.320 29.620
 
Balanstotaal 9.902 9.081 8.211 7.152 6.447
Fondsen onder beheer* 4.604 4.373 4.087 3.480 3.199
Totaal in beheer gegeven vermogen 14.506 13.454 12.298 10.632 9.646
 
Totaal baten 240,3 217,6 211,6 189,6 163,7
Bedrijfslasten –190,2 -171,7 -150,2 -138,4 -112,6
Waardeveranderingen van vorderingen –1,8 -5,7 -7,6 -11,1 -17,1
Waardeveranderingen van deelnemingen

1,3

-1,5 0,2 0,2 0,2
 
Bedrijfsresultaat voor belastingen 49,6 38,5 54,0 40,3 34,2
Belastingen bedrijfsresultaat –12,2 -9,3 -13,3 -10,2 -8,5
 
Nettowinst** 37,4 29,2 40,7 30,1 25,7
 
Tier-1 kernkapitaalratio**  19,2% 19,2% 19,0% 19,0% 17,8%
Leverage ratio 8,9% 8,8% 8,4% 8,8% 8,7%
Bedrijfslasten/totale inkomsten 79% 79% 71% 73% 69%
Rendement op eigen vermogen in % 3,9% 3,5% 5,5% 4,4% 4,3%
 
Per aandeel (in euro)
Intrinsieke waarde ultimo (per 31 dec) 83 82 81 78 77
Nettowinst *** 3,19 2,83 4,40 3,41 3,23
Dividend 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95

* Inclusief fondsen in beheer bij gelieerde partijen die niet in de consolidatie zijn betrokken.
** De berekening van de (normale) Tier-1 kernkapitaalratio en de totale kapitaalratio over 2014 zijn gebaseerd op rapportage eisen zoals beschreven in de Capital Requirement Directive (CRD) en Capital Requirement Regulation.
***  De nettowinst per aandeel is berekend over het in het boekjaar gemiddeld aantal uitstaande aandelen.

Online jaarverslag 2017

Teaser online jaarverslag 2017
Lees meer over de bereikte resultaten en impact van Triodos Bank in ons online jaarverslag over 2017.