Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Kerncijfers

Kerncijfers en jaarverslag van Triodos Bank

Alle bedragen in miljoenen euro's

  2015 2014   2013   2012   2011
Eigen vermogen 781   704   654   565   451
  Aantal certificaathouders 35.735   32.591   31.304   26.876   21.638
Toevertrouwde middelen 7.283   6.289   5.650   4.594   3.731
  Aantal rekeningen 707.057   628.321   556.146  454.927   363.086
Kredieten 5.216   4.266   3.545   3.285   2.838
  Aantal 44.418   36.320   29.620   24.082   21.900
 
Balanstotaal 8.211   7.152   6.447   5.291   4.291
Fondsen onder beheer* 4.087   3.480   3.199   2.754   2.495
Totaal in beheer gegeven vermogen 12.298   10.632   9.646   8.045   6.786
 
Totaal baten 211.6   189,6   163,7   151,6   128,7
Bedrijfslasten -150.2   -138,4   -112,6   -100,1   -89,9
Waardeveranderingen van vorderingen -7.6   -11,1   -17,1   -20,9   -15,8
Waardeveranderingen van deelnemingen 0.2   0,2   0,2   0,2   -0,1
 
Bedrijfsresultaat voor belastingen 54.0   40,3   34,2   30,8   22,9
Belastingen bedrijfsresultaat -13.3   -10,2   -8,5   -8,2   -5,6
 
Nettowinst** 40.7   30,1   25,7   22,6   17,3
 
Tier-1 kernkapitaalratio**  19.0%   19,0%   17,8%   15,9%   14,0%
Solvabiliteitsratio (BIS-RATIO) 19.0%   19,0%   17,8%   16,0%   14,4%
Bedrijfslasten/totale inkomsten 71%  73%   69%   66%   70%
Rendement op eigen vermogen in % 5.5%   4,4%   4,3%   4,5%   4,3%
 
Per aandeel (in euro)  
Intrinsieke waarde ultimo (per 31 dec) 81   78   77   75   74
Nettowinst *** 4.40   3,41   3,23   3,37   3,18
Dividend 1.95   1,95   1,95   1,95   1,95

* Inclusief fondsen in beheer bij gelieerde partijen die niet in de consolidatie zijn betrokken.
** De berekening van de (normale) Tier-1 kernkapitaalratio en de totale kapitaalratio over 2014 zijn gebaseerd op rapportage eisen zoals beschreven in de Capital Requirement Directive (CRD) en Capital Requirement Regulation.
***  De nettowinst per aandeel is berekend over het in het boekjaar gemiddeld aantal uitstaande aandelen.

Online jaarverslag 2015

Triodos Bank online jaarverslag 2015
Lees meer over de bereikte resultaten en impact van Triodos Bank in ons online jaarverslag over 2015.

Folders en brochures aanvragen