Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Kerncijfers

Kerncijfers en jaarverslag van Triodos Bank

Alle bedragen in miljoenen euro's

  2016 2015 2014   2013   2012
Eigen vermogen 904 781   704   654   565
  Aantal certificaathouders 38.138 35.735   32.591   31.304   26.876
Toevertrouwde middelen 8.025 7.283   6.289   5.650   4.594
  Aantal rekeningen 759.738 707.057   628.321   556.146  454.927
Kredieten 5.708 5.216   4.266   3.545   3.285
  Aantal 50.764 44.418   36.320   29.620   24.082
 
Balanstotaal 9.081 8.211   7.152   6.447   5.291
Fondsen onder beheer* 4.373 4.087   3.480   3.199   2.754
Totaal in beheer gegeven vermogen 13.454 12.298   10.632   9.646   8.045
 
Totaal baten 217.6 211.6   189,6   163,7   151,6
Bedrijfslasten -171.7 -150.2   -138,4   -112,6   -100,1
Waardeveranderingen van vorderingen -5.7 -7.6   -11,1   -17,1   -20,9
Waardeveranderingen van deelnemingen -1.5 0.2   0,2   0,2   0,2
 
Bedrijfsresultaat voor belastingen 38.7 54.0   40,3   34,2   30,8
Belastingen bedrijfsresultaat -9.4 -13.3   -10,2   -8,5   -8,2
 
Nettowinst** 29.3 40.7   30,1   25,7   22,6
 
Tier-1 kernkapitaalratio**  19.2% 19.0%   19,0%   17,8%   15,9%
Solvabiliteitsratio (BIS-RATIO) 19.2% 19.0%   19,0%   17,8%   16,0%
Bedrijfslasten/totale inkomsten 79% 71%  73%   69%   66%
Rendement op eigen vermogen in % 3.5% 5.5%   4,4%   4,3%   4,5%
 
Per aandeel (in euro)  
Intrinsieke waarde ultimo (per 31 dec) 82 81   78   77   75
Nettowinst *** 2.83 4.40   3,41   3,23   3,37
Dividend 1.95 1.95   1,95   1,95   1,95

* Inclusief fondsen in beheer bij gelieerde partijen die niet in de consolidatie zijn betrokken.
** De berekening van de (normale) Tier-1 kernkapitaalratio en de totale kapitaalratio over 2014 zijn gebaseerd op rapportage eisen zoals beschreven in de Capital Requirement Directive (CRD) en Capital Requirement Regulation.
***  De nettowinst per aandeel is berekend over het in het boekjaar gemiddeld aantal uitstaande aandelen.

Online jaarverslag 2016

Teaser online jaarverslag 2016
Lees meer over de bereikte resultaten en impact van Triodos Bank in ons online jaarverslag over 2016.