Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Ons adviespanel van deskundigen

Internationale duurzaamheidsexperts

Duurzaamheidsvraagstukken kunnen heel complex zijn.

Vooral het afwegen van de behoeften en belangen van verschillende groepen stakeholders is een grote uitdaging. Daarom heeft Triodos Bank een internationaal adviespanel: een platform voor discussie en debat. De leden van ons adviespanel zijn internationaal vooraanstaande deskundigen op diverse relevante vakgebieden.

Het adviespanel komt 4 keer per jaar bij elkaar.

Het geeft feedback en advies over onder andere:

 • Onze methodiek voor het beoordelen van duurzaamheidsprestaties
 • Onze minimumnormen waaraan in aanmerking komende bedrijven moeten voldoen
 • Het belang van specifieke duurzaamheidskwesties binnen een bepaalde bedrijfstak
 • Recente of toekomstige kwesties waarmee we in ons duurzaamheidsonderzoek rekening moeten houden

 

Maak kennis met de leden

De leden nemen op persoonlijke titel zitting in ons adviespanel:

 • Gemma Crijns: deskundige op het gebied van mensenrechten en betrekkingen tussen maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven
 • Jan Jacob van Dijk: deskundige op het gebied van arbeidsrecht en vakbonden
 • Jan de Vries: milieudeskundige
 • Eduard Kimman: hoogleraar bedrijfsethiek
 • Wouter van der Weijden: deskundige op het gebied van landbouw en milieu
 • Jason Anderson: deskundige op het gebied van klimaatverandering, energiebeleid en technologie
 • Xavier Baeten: deskundige op het gebied van strategische beloning, de beloning van bestuurders en de omgang met stakeholders
 • Luc Weyn: deskundige op het gebied van criteria en onderzoeksmethoden voor duurzame beleggingsproducten
 • Peter Ho: hoogleraar internationale ontwikkelingsstudies

 

Duurzame bedrijven op de beurs

Teaser 5luik pioneerfund
Met deze belegging investeert u in beursgenoteerde bedrijven die bovengemiddeld scoren op sociaal en milieugebied.