Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Dialoog met beursgenoteerde bedrijven

Onze invloed vergroten op de bedrijven waarin we beleggen

Dankzij het geld dat aan onze duurzame beleggingsfondsen is toevertrouwd, krijgen we de verantwoordelijkheid en de macht om invloed uit te oefenen. Essentieel onderdeel van onze strategie voor duurzaam beleggen is onze actieve betrokkenheid en een dialoog met de bedrijven waarin we beleggen.

Dat doen we om ervoor te zorgen dat:

  • Duurzaamheid hoger op de agenda komt
  • Maatregelen te stimuleren
  • Blijvende verandering in gang te zetten

Betrokkenheid tijdens de analyse

Tijdens onze selectieprocedure tonen we ons al nauw betrokken bij de bedrijven waarin we mogelijk gaan beleggen. We vragen hen om informatie te verstrekken die nodig is om onze analyse af te ronden. Een eventuele weigering om informatie te verstrekken, beschouwen we als een gebrek aan transparantie. Dat kan een reden zijn om het bedrijf te schrappen van onze lijst.

Feedback geven

Wij koppelen de resultaten van onze analyses terug naar de bedrijven. We geven een volledig overzicht van hun prestaties en verbeterpunten op de belangrijkste duurzaamheidsaspecten. Bovendien wordt aan bedrijven medegedeeld of zij in aanmerking komen voor belegging door Triodos Bank. Op basis van onze analyses vragen veel bedrijven ons om advies.

Toezicht op bedrijven in onze beleggingsportefeuille

We houden actief toezicht op bedrijven die zijn geselecteerd voor opname in onze beleggingsportefeuille. Als de kans bestaat dat een bedrijf niet meer aan onze minimumnormen voldoet, onderzoeken we de situatie uitvoerig en treden we in dialoog met het bedrijf. Dit kan ertoe leiden dat bedrijven die eerder in het duurzame beleggingsuniversum waren opgenomen, worden uitgesloten voor belegging.

Bredere betrokkenheid

Om onze strikte duurzaamheidsnormen voor beleggingen te kunnen handhaven, willen we op de hoogte blijven van de veranderingen in 'best practices' en regelgeving. Dat doen we door gesprekken aan te gaan met bedrijven, non-gouvernementele organisaties en overheden.

Stemmen voor verandering

Wij nemen onze verantwoordelijkheid als aandeelhouder serieus. Door de uitoefening van ons stemrecht kunnen we een positieve invloed uitoefenen op de langetermijnstrategie van een bedrijf. Daarom stemmen wij bij volmacht op de aandeelhoudersvergaderingen van alle bedrijven waarin we investeren. We wonen ook aandeelhoudersvergaderingen bij om aan de directie vragen te stellen over de duurzaamheidsprestaties van het bedrijf.

Meer informatie over de dialoog die wij voeren met bedrijven is te vinden in het meest recente engagement report van Triodos Research (pdf, Engels).

Stemgedrag Triodos Bank

Wij laten bedrijven weten hoe we hebben gestemd en publiceren die informatie ook. Meer informatie over het stemgedrag van Triodos Bank op aandeelhoudersvergaderingen:

Samenwerking met aandeelhouders

Om onze invloed op het bedrijf verder te vergroten, werken we ook samen met andere aandeelhouders. Zo hebben we in 2009 de Principles for Responsible Investment van de Verenigde Naties ondertekend. Een wereldwijd initiatief dat ons in staat stelt om samen te werken met 500 gelijkgestemde investeerders over de hele wereld.

Duurzame beleggingsfondsen van Triodos Bank:

Duurzame beleggingsfondsen van Triodos Bank:

Duurzame bedrijven op de beurs

Teaser 5luik pioneerfund
Met deze belegging investeert u in beursgenoteerde bedrijven die bovengemiddeld scoren op sociaal en milieugebied.