Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Het nieuwe bankieren

20-05-2010 | Nieuwe visie op de maatschappelijke rol van banken: het financieren van verandering

De financiële crisis die in 2007 en 2008 uitbrak was een grootse demonstratie van de incompetentie van veel, heel veel bankiers. Al jaren jaagden zij de hoge winsten na die op de financiële markten konden worden behaald, zonder de risico's van deze markten in ogenschouw te nemen. De crisis had tot gevolg dat een groot aantal banken in moeilijkheden raakte. Een van de weinige banken die niet rechtstreeks door de financiële storm werd getroffen, is Triodos Bank. Integendeel, deze bank wist per jaar meer dan 25% groei te realiseren.

In zijn boek Het nieuwe bankieren licht Peter Blom, directievoorzitter van Triodos Bank, zijn visie op de oorzaken van de financiële crisis toe. Blom kijkt ook naar de toekomst en gaat in op manieren waarop we de financiële en economische problemen waarvoor we ons gesteld zien, kunnen aanpakken. De oplossingen die Blom aandraagt gaan verder dan de voorstellen van veel politici, die vaak niet meer inhouden dan de verbetering van toezicht en regulering. In plaats daarvan pleit hij voor een overgang naar een economie waarin iedereen het realiseren van een maximale duurzaamheid als kerntaak heeft, in plaats van in de eerste plaats naar een maximale financiële winst te streven. In de visie van Blom moet iedereen zijn verantwoordelijkheden nemen, niet alleen de bankiers.

Het nieuwe bankieren werd geschreven door journalist Tobias Reijngoud. Het boek is gebaseerd op een aantal interviews met Peter Blom die tijdens de zomer en het najaar van 2009 plaatsvonden.

Peter Blom werd geboren in 1956 en trad in dienst bij Triodos Bank in 1980, het jaar waarin de bank werd opgericht. Hij is sinds 1989 statutair directeur en sinds 1997 directievoorzitter.

Tobias Reijngoud werd geboren in 1970 en is een freelance journalist die onder andere schrijft voor de krant NRC Handelsblad en hun meer op jongeren gerichte krant nrc.next. Hij publiceert artikelen op het gebied van economie, ontwikkelingssamenwerking en klimaatkwesties. Eerder schreef hij het boek Ontwikkelingshulp in 2 uur en 53 minuten.