Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Onze deskundigheid

Triodos Bank is al 30 jaar toonaangevend en deskundig in duurzaam bankieren. De organisaties die we financieren en de manier waarop we ze financieren illustreren wat we bedoelen met duurzaam bankieren.

Voor een duurzame financiële sector is volgens Triodos Bank nodig:

  • Echt inzicht in klanten, hun branche en de markten waarin ze actief zijn
  • Openheid en transparantie over de manier waarop een bank omgaat met het geld van spaarders

We hechten grote waarde aan het financieren van positieve verandering. We hebben ruimschoots ervaring opgedaan met het financieren van maatschappelijke instellingen of organisaties die actief zijn op het vlak van natuur en milieu of cultuur en welzijn.
We geloven dat het succes van deze organisaties bijdraagt aan een duurzame economie die beter is voor mens, milieu en cultuur.

Zoekt u een lening vanaf € 50.000?

Teaser Roetz Bikes

  • Voor ondernemers die een positieve bijdrage leveren aan mens en milieu
  • Lenen vanaf € 50.000 bij een door waarden gedreven bank
  • Ervaar onze (sector)kennis, ons netwerk en een persoonlijke benadering

Duurzaam bankieren

Triodos Bank is al meer dan 30 jaar toonaangevend en deskundig in duurzaam bankieren.

Duurzaam bankieren kan plaatsvinden dankzij de steun van toekomstbewuste spaarders en beleggers

Biologisch voedsel en biologische landbouw

Biologische landbouw erkent de relatie tussen het milieu, onze gezondheid en het voedsel dat wij eten. Pesticiden en kunstmest worden niet gebruikt en de standaard voor dierenwelzijn is hoog.

Energie en klimaat

Thema natuur en milieu, Triodos Bank ondersteunt een gezond milieu & gezonde natuur.

Om tot een duurzame economie te komen, is het cruciaal om:

  • Energiebehoeften te verlagen
  • Energie zo efficiënt mogelijk te gebruiken
  • Op grote schaal te investeren in duurzame energieopwekking
  • Over te schakelen naar koolstofarme brandstoffen

Microfinanciering

Microfinanciering is financiële dienstverlening aan arme mensen in ontwikkelingslanden. Een financiële sector waarin de meerderheid van de mensen toegang heeft tot financiële diensten is een duurzame basis voor een evenwichtige sociaal-economische ontwikkeling

 

Kunst en cultuur

Het begrip 'verbinden' staat centraal in onze visie op de culturele sector. Wij financieren bij voorkeur kunstenaars en culturele instellingen die een brug slaan met de samenleving. Dit kan op verschillende manieren. Door een breed publiek te trekken, en door als culturele instelling een relatie aan te gaan met andere partijen, zoals sponsors, bedrijven, maatschappelijke instellingen.