Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Waarom wij geen betaalrekening openen voor Proud

30-11-2016 |

Laat er geen misverstand over bestaan dat voor Triodos Bank iedereen gelijk is. Dit is zelfs met zoveel woorden verankerd in de statuten van de bank, die onder andere zijn geïnspireerd op de beginselen liberté, egalité, fraternité (vrijheid, gelijkheid, broederschap) uit de Franse Revolutie. De reden waarom wij geen betaalrekening kunnen openen voor belangenvereniging Proud, is dat deze zich naar eigen zeggen inzet voor een positiever beeld van de seksindustrie – en daarmee het vercommercialiseren van seks, en qualitate qua ook de belangen van de porno-industrie vertegenwoordigt.

Over sekswerk in het algemeen en individuele sekswerkers matigen wij ons geen waardeoordeel aan, maar de sector als zodanig hebben wij expliciet uitgesloten. Triodos Bank maakt een nadrukkelijke en duidelijke keuze voor betrokkenheid bij die sectoren die passen bij de missie van de bank: het bevorderen van duurzaamheid. De porno-industrie heeft niet zelden een negatieve sociale impact. Zo zijn mensen die in die sector werken kwetsbaar wanneer zij in een afhankelijke positie van uitbuiting en misbruik terechtkomen, en vaak is er sprake van verwevenheid met het criminele circuit en een onduidelijke herkomst van geldstromen. Wij willen en kunnen ons daar gegeven uit onze bijzondere missie voortvloeiende heldere keuzes niet mee associëren en hebben deze sector daarom in zijn geheel uitgesloten. Het bancair faciliteren van een organisatie die rechtstreeks of indirect bijdraagt aan het in stand houden van een industrie die wij hebben uitgesloten, zou een niet overeind te houden en niet uit te leggen ongerijmdheid met onze criteria inhouden.

> Lees meer over onze afwegingen op dit vlak en andere uitsluitingscriteria