Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Islamitische Universiteit Rotterdam voldoet niet langer aan criteria Triodos Bank

27-01-2014 | Triodos Bank heeft besloten haar kredietrelatie met de Islamitische Universiteit Rotterdam te beëindigen. Wij zijn deze kredietrelatie in 2003 aangegaan omdat de onderwijsinstelling zich ten doel stelde een brug te slaan tussen de Europese en islamitische cultuur, waarbij vrede, dialoog en een goede integratie in Nederland centraal staan.

De IUR heeft hier geruime tijd invulling aan weten te geven, daarin bevestigd door onder andere de accreditatiecommissie en de gemeente Rotterdam. In de loop van de tijd zijn er echter grote vraagtekens gerezen over met name de uitingen van de rector van de IUR en de opstelling van het bestuur van de universiteit in dezen. Gebleken is dat deze niet stroken met oorspronkelijke intentie van de IUR, noch met de in de missie van Triodos Bank verankerde beginselen en de daarop gebaseerde financieringscriteria. Triodos Bank financiert een breed palet van ondernemers en initiatieven die op een of andere manier bijdragen aan kwaliteit van leven.

Vanuit de visie dat elk individu zichzelf binnen zijn of haar eigen levensbeschouwing moet kunnen ontplooien, financieren wij onder andere ook levensbeschouwelijke en religieuze initiatieven van verschillende gezindte en uiteenlopende opvattingen. Belangrijke voorwaarde is telkens dat een (potentiële) kredietrelatie accurate en respectvolle informatie verstrekt over andere tradities, religies en culturen, acteert als een verbindende kracht die bruggen slaat en respect heeft voor andersdenkenden en die een positieve waardering van culturele en religieuze diversiteit bevordert. Daarop kunnen wij in het specifieke geval van de IUR gegeven de ontwikkelingen niet langer vertrouwen, en daarom heeft de bank besloten haar kredietrelatie met de onderwijsinstelling te beëindigen.