Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Halfjaarcijfers beleggingsfondsen Triodos Bank 2016

Stabiele performance in uitdagende markten

26-08-2016 | In een tijd waarin uitdagende markten centraal staan, is het totaal aan vermogen van de Triodos beleggingsfondsen in de eerste zes maanden van 2016 nagenoeg stabiel gebleven op EUR 3,1 miljard (ultimo 2015: EUR 3,1 miljard). 

Vergeleken met de cijfers per ultimo 2015 is het totaal aan vermogen met 2,5% afgenomen. Deze geringe daling is deels het gevolg van het feit dat Triodos Renewables plc (EUR 142 miljoen) een transitie naar een onafhankelijke organisatie heeft doorgemaakt, waarbij het met ingang van 1 maart 2016 opereert onder de naam Thrive Renewables. Het vermogen van Triodos Renewables plc maakt daarmee geen onderdeel meer uit van het totaal aan vermogen van Triodos Investment Management. Daarnaast zijn de Triodos SRI Funds (Triodos SICAV I), die investeren in beursgenoteerde bedrijven, in de eerste zes maanden van 2016 geconfronteerd met volatiele beurzen. Hoewel deze fondsen aanhoudend instroom zagen, kon dit niet worden omgezet in groei van de fondsen als gevolg van dalende beurskoersen, hoofdzakelijk in het eerste kwartaal van het jaar. Vergeleken met de eindejaarcijfers, zijn de Triodos SRI Funds fractioneel gedaald met 0,3% naar EUR 1.279 miljoen.

Het merendeel van de Triodos beleggingsfondsen kende groei in de eerste zes maanden van 2016. Triodos Organic Growth Fund realiseerde een significante groei van 19,6% naar EUR 39,0 miljoen. Triodos Microfinance Fund en Triodos Fair Share Fund noteerden een groei van het beheerd vermogen van 9,4% en 7,5% naar respectievelijk EUR 333,6 miljoen en EUR 319,8 miljoen. Het beheerd vermogen van Triodos Renewables Europe Fund nam met 7,6% toe naar EUR 69,5 miljoen.

Marilou van Golstein Brouwers, voorzitter van de Management Board van Triodos Investment Management: “In het huidige volatiele en uitdagende economische klimaat, blijven we een toename zien van het aantal investeerders dat belegt met een lange termijn focus en het doel om positieve impact te realiseren. Dat is een goede ontwikkeling, aangezien een lange termijn visie hard nodig is om de uitdagingen te adresseren waarmee de wereld zich geconfronteerd ziet, zoals klimaatverandering of de groeiende sociale ongelijkheid. Veel van deze uitdagingen zijn benoemd in UN Sustainable Development Goals. Met behulp van gecommitteerde investeerders die met hun investeringen streven naar het realiseren van blijvende positieve impact, kunnen we een essentiële bijdrage leveren aan het behalen van deze doelen en daarmee aan een duurzamere samenleving.”

Het beheerd vermogen van Triodos Multi Impact Fund, het Triodos ‘fund-of-funds’ beleggings-fonds dat gelanceerd is in december 2015, groeide naar EUR 33,4 miljoen. Dat is een groei van 73,4% vergeleken met de eindejaarcijfers. Het fonds biedt particuliere beleggers de mogelijkheid om te investeren in een mix van Triodos beleggingsfondsen en impact bonds, en speelt hiermee in op de aanhoudende vraag naar toegankelijke, schaalbare en dagelijks verhandelbare beleggingsproducten met positieve impact.

Het beheerd vermogen van Triodos Groenfonds, Triodos Cultuurfonds en Triodos Vastgoedfonds bleef relatief stabiel met slechts fractionele afnames. Triodos Groenfonds kende een daling van 0,1% naar EUR 676,2 miljoen. Triodos Cultuurfonds en Triodos Vastgoedfonds daalden beide met 0,7% naar respectievelijk EUR 97,0 miljoen en EUR 67,7 miljoen.

De Triodos beleggingsfondsen bieden beleggers de mogelijkheid om direct te beleggen in duurzame sectoren. Deze sectoren variëren van microfinanciering in opkomende markten, duurzame energie en biologische landbouw tot culturele instellingen, duurzaam vastgoed en beursgenoteerde ondernemingen die bovengemiddeld presteren op sociaal- en milieubeleid.

Het gehele persbericht kunt u hieronder downloaden:

Online jaarverslag 2017

Teaser online jaarverslag 2017
Lees meer over de bereikte resultaten en impact van Triodos Bank in ons online jaarverslag over 2017.

Halfjaarcijfers Triodos Bank 2016

Triodos Bank koppelt duurzame impact aan gestage...

Deze Youtube video kunt u nog niet bekijken.Accepteer eerst cookies om dit mogelijk te maken.Accepteer cookies