Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Banken luiden noodklok over afschaffen heffingskorting

Plannen kabinet schadelijk voor ondernemers

04-10-2010 | Het voornemen van het beoogde kabinet om de extra heffingskorting van 1,3% voor groen beleggen, sociaal-ethisch beleggen, cultureel beleggen en beleggingen in durfkapitaal te laten vervallen, betekent mogelijk het einde van deze succesvolle vorm van publiek-private samenwerking. Het is bovendien in tegenspraak met de ambitie van het kabinet om ondernemerschap, de private financiering van ontwikkelingssamenwerking en kunst & cultuur te stimuleren. Het voornemen zal meer schade aanrichten dan voordeel opleveren.

Dit stellen de gezamenlijke banken, verenigd in het ‘Beraad Groenfondsen’ van de Nederlandse Vereniging van Banken. Nu de beleidsvoornemens van het beoogde kabinet bekend zijn geworden, luiden zij de noodklok. De bestaande regelingen waarin het fiscale voordeel was geregeld, zijn zeer succesvol gebleken. Onderzoeken (onder andere van KPMG en CE Delft) hebben aangetoond dat de regelingen meer opleveren dan dat ze de overheid kosten. De regeling is een belangrijk instrument om ondernemerschap te bevorderen. Doordat een deel van het belastingvoordeel doorgeschoven wordt naar de ondernemers, is het mogelijk hun plannen tegen lagere rentes te financieren. Het deels afschaffen van de regeling zou dan ook in de eerste plaats ondernemers treffen. De Nederlandse banken bepleiten daarom een herbeoordeling van dit voornemen in het formatieakkoord.

Spaarders en beleggers in door de overheid erkende groene, sociaalethische en culturele fondsen zijn sinds 1 januari 2001 vrijgesteld van de 1,2% vermogensrendementsheffing in Box 3 tot een maximum van EUR 55.145 per persoon. Daarnaast ontvangen zij 1,3% heffingskorting in Box 1 over het vrijgestelde bedrag. Samen betekent dit een fiscaal voordeel van 2,5%.

Meer dan een kwart miljoen particuliere spaarders en beleggers investeren in deze fondsen. Ruim 8 miljard euro is geïnvesteerd in 10.000 projecten. Met het beleidsvoornemen van het beoogde kabinet kan naar verwachting slechts minder dan 100 miljoen euro worden bespaard.

De met de fiscale groenregeling gefinancierde investeringen in duurzame energie en energie-efficiency zijn ook belangrijk voor het behalen van de Nederlandse doelstellingen die voortvloeien uit het verdrag van Kyoto. Als het fiscale voordeel zou worden beperkt, betekent dit dat de Kyoto-doelstellingen door Nederland niet tijdig behaald kunnen worden.

Het conceptregeerakkoord dicht een grote rol toe aan private financiering van de sectoren kunst & cultuur en ontwikkelingssamenwerking. Het schrappen van de heffingskorting voor cultureel beleggen en sociaal-ethisch beleggen (microfinanciering) druist eveneens in tegen dit voornemen.

De regeling sociaalethisch beleggen is een succesvolle manier om ontwikkeling van financiële diensten voor arme mensen mogelijk te maken met kapitaal van particulieren. De gederfde inkomsten voor de overheid door de heffingskorting zijn minimaal in verhouding tot de resultaten die worden bereikt. Juist in de financiële crisis is gebleken hoe belangrijk solide investeerders als de sociaalethische fondsen zijn.

De beoogde bezuinigingsmaatregel zal daarom meer schade aanrichten dan voordeel opleveren. De fiscale regelingen kenden tot nu toe alleen maar winnaars. Het is tot op heden de meest succesvolle vorm van publiek-private samenwerking doordat banken geld van spaarders en beleggers voordelig kunnen aanbieden aan innovatieve ondernemers. Als het fiscale voordeel inderdaad zou worden ingeperkt, vervalt de aantrekkelijkheid voor alle partijen. Bovendien zal dit het vertrouwen dat ondernemers en particuliere investeerders in de overheid moeten kunnen hebben, schaden in een tijd waarin partijen elkaar hard nodig hebben om de Nederlandse economie te versterken.

Bron: Nederlandse Vereniging van Banken