Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Positieve vooruitzichten op de lange termijn

Gestage groei toevertrouwde middelen, klanten en kredietverlening

28-02-2014 | Zeist

 • Balanstotaal stijgt met 22% in 2013
 • Totaal toevertrouwd vermogen groeit tot EUR 9,6 miljard
 • Eigen vermogen stijgt met 16%
 • Nettowinst stijgt met 14%
 • Core Tier 1 Capital Ratio 17,8%
 • 80.000 nieuwe klanten, totaal 517.000 klanten

Het balanstotaal van Triodos Bank stijgt in 2013 met 22% tot EUR 6,4 miljard dankzij een gestage groei van de toevertrouwde middelen en een succesvolle emissie van aandelen.

Het totaal toevertrouwd vermogen aan Triodos Bank, Triodos Beleggingsfondsen en Triodos Private Banking groeit met 20% tot EUR 9,6 miljard.

De netto winst bedraagt EUR 25,7 miljoen, een stijging van 14% ten opzichte van 2012.
 
Het aantal klanten groeit met 18%. In november 2013 passeerde de bank de grens van een half miljoen klanten.

Gebalanceerde groei

Directievoorzitter Peter Blom: "Door de gebalanceerde groei gedurende de afgelopen paar jaar is de bank nu een middelgrote bank geworden. Er is ontegenzeggelijk een groeiende behoefte aan duurzame banken als Triodos Bank"

In 2013 heeft de bank haar positie als financiële instelling verder versterkt. Het eigen vermogen is met 16% gestegen, waarvan EUR 68 miljoen als gevolg van een succesvolle emissie van certificaten van aandelen. Het nieuwe kapitaal is afkomstig van duizenden particulieren die mede-eigenaar willen zijn van de bank. Het aantal certificaathouders stijgt van 26.000 naar meer dan 31.000. Het business model van Triodos Bank richt zich op de financiering van de reële, duurzame economie.

Triodos Bank NV, CEO Peter Blom bij de presentatie van de jaarcijfers over 2013 (foto Werry Crone)

Triodos Bank CEO Peter Blom bij De Groene Griffioen in Weesp (foto Werry Crone).

Lange termijn financiering

Peter Blom: "Lange termijn financiering is cruciaal voor een duurzame economie. De heersende geneigdheid op de financiële markten om te focussen op de korte termijn, trekt middelen weg uit de reële economie. Door meer aandacht voor lange termijn financiering en door meer rekening te houden met de effecten op het milieu en de samenleving kunnen banken actief bijdragen aan een duurzamere toekomst."

Het nieuwe aandelenkapitaal heeft bijgedragen aan een stijging van de Core Tier 1 Capital Ratio van Triodos Bank tot 17,8% eind 2013. Triodos Bank streeft naar een solvabiliteitsratio van tenminste 14%. Het nieuwe kapitaal biedt een stevige basis voor de verdere ontwikkeling van de bank en de groei van onze kredietverlening aan duurzame bedrijven. Triodos Bank blijft ruimschoots voldoen aan de nieuwe kapitaal- en liquiditeitseisen, beter bekend als Basel III. De leverage ratio van Triodos Bank is 8,7%. Het Europese minimum is 3%.

De kredietverlening steeg in 2013 met 8%. De verwachte groei was tussen de 15 en 20%. De belangrijkste reden voor de lagere groei is de afname van kortlopende kredieten aan Nederlandse overheidsinstellingen. Deze beleggingen maken volgens de regels van de financiële verslaglegging onderdeel uit van de kredietportefeuille. Deze beleggingen zijn vanwege liquiditeitsoverwegingen omgezet naar andere beleggingen die buiten de kredietportefeuille vallen. Zonder deze verandering zou de kredietportefeuille met 14% zijn gegroeid.

De kwaliteit van de kredietportefeuille bleef ondanks de economische recessie over het geheel genomen goed. Dit heeft geleid tot een daling in de totale voorziening voor probleemkredieten tot 0,49% van de gemiddelde kredietportefeuille (2012: 0,67%). De lange termijn interne benchmark voor voorzieningen is 0,25%.

Vooruitzichten voor 2014

Peter Blom: "In 2014 willen we ons primair richten op de kwaliteit en diversificatie van de kredietportefeuille. We zullen ons daarbij richten op kredieten aan duurzame koplopers en meer hypotheken voor duurzame woningen gaan verstrekken. Begin 2013 introduceerden wij als eerste in Nederland een hypotheek voor duurzame woningen, gekoppeld aan het energielabel: hoe groener de woning, hoe lager de hypotheekrente. Een belangrijke prikkel om woningen energiezuiniger te maken."
Voor 2014 verwacht Triodos Bank een bescheidener groei in balanstotaal van tussen 5 en 15%. De winst zal naar verwachting op hetzelfde niveau blijven of iets verbeteren. De resultaten in 2014 zullen negatieve gevolgen ondervinden van de eenmalige extra belasting die de Nederlandse overheid heft als bijdrage aan de redding van SNS Bank.

Triodos Bank verwacht dat alle vestigingen hun klantenbasis zullen verbreden. Het aantal klanten zal naar verwachting stijgen met 10 tot 15%.

Triodos Beleggingsfondsen

Triodos Investment Management voert de directie over 19 beleggingsfondsen. Het betreft zowel fondsen voor particulieren als voor institutionele beleggers. Het totaal beheerd vermogen bedraagt eind 2013 EUR 2,5 miljard. De groei van de gezamenlijke beleggingsfondsen bedraagt EUR 317 miljoen (een stijging van 15%). We beschouwen dit gezien de marktontwikkelingen en overheidsbezuinigingen in verschillende landen in Europa als een goed resultaat.

Triodos beleggingsfondsen beleggen in duurzame sectoren zoals microfinanciering, biologische landbouw, culturele instellingen, duurzame energie, duurzaam vastgoed en beursgenoteerde ondernemingen die bovengemiddeld presteren op sociaal- en ecologisch beleid (SRI).

Begin 2014 heeft Triodos Investment Management een nieuw fonds gelanceerd: het Triodos Organic Growth Fund. Dit is een uniek fonds, "evergreen" dat langetermijnleningen en -aandelenkapitaal verstrekt aan koploperondernemingen in biologische voeding en duurzame consumentenproducten in Europa.
   
Op hoofdpunten zijn in 2013 de volgende resultaten geboekt:

 • Balanstotaal Triodos Bank: EUR 6,4 miljard (22% groei)
 • Triodos beleggingsfondsen: EUR 2,5 miljard (15% groei)
 • Triodos Private Banking: EUR 685 miljoen (23% groei)
 • Aantal klanten 517.000 (18% groei)
 • Kredietverlening: EUR 3,5 miljard (8% groei)
 • Netto resultaat: EUR 25,7 miljoen (14% groei)
 • Core Tier 1-ratio 17,8% (2012: 15,9%)
 • Aantal medewerkers 911 (16% groei)

Over Triodos Bank

Triodos Bank NV, opgericht in 1980, is een onafhankelijke bank die staat voor duurzaam en transparant bankieren. Triodos Bank financiert bedrijven, instellingen en projecten met een meerwaarde op sociaal, ecologisch en cultureel gebied, daartoe in staat gesteld door spaarders en beleggers die kiezen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en een duurzame samenleving.

Triodos Bank lanceerde het eerste groenfonds en cultuurfonds van Nederland en is wereldwijd een autoriteit op het gebied van microfinanciering in ontwikkelingslanden.
De bank heeft vestigingen in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Duitsland.

Triodos Bank is medeoprichter van de Global Alliance for Banking on Values. Een netwerk van 25 toonaangevende duurzame banken. Verenigd in de Global Alliance willen deze banken een bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling. www.gabv.org

In 2009 is Triodos Bank verkozen tot duurzaamste bank ter wereld. Deze toonaangevende prijs is toegekend vanwege het leiderschap en de innovatieve kracht die Triodos Bank sinds haar oprichting toont bij het integreren van duurzaamheid in al haar activiteiten. De FT Sustainable Banking Award wordt toegekend door een internationale jury, samengesteld op initiatief van de Financial Times en IFC, onderdeel van de Wereld Bank.

Welkom bij Triodos Bank

team-klantcontent-2015
De mensen van Triodos Bank helpen u graag van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur.