Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Handel in aandelen Triodos Groenfonds en Triodos Cultuurfonds hervat per 22 november

Heffingskorting wordt in vier jaar afgebouwd

19-11-2010 | Met ingang van maandag 22 november a.s. wordt de handel in aandelen Triodos Cultuurfonds en Triodos Groenfonds hervat. Het kabinet heeft de maatschappelijke meerwaarde van fiscale stimulering voor groen, sociaal-ethisch en cultureel beleggen erkend, en is akkoord gegaan met het alternatief zoals kamerbreed is aangenomen door de Tweede Kamer voor een geleidelijke afbouw van de 1,3% heffingskorting in vier jaar. De vrijstelling van de vermogensrendementsheffing van 1,2% voor beleggers blijft gehandhaafd.

Nu er duidelijkheid is over de fiscale behandeling van de groene, culturele en sociaal-ethische fondsen, kan er voor deze fondsen weer een koers worden vastgesteld. Daarom besluit Triodos Investment Management om de handel in aandelen Triodos Cultuurfonds en Triodos Groenfonds weer te hervatten. Het effect van het geleidelijk afschaffen van de heffingskorting op de koers van het aandeel van deze fondsen zal gering zijn.

Duurzaam ondernemen heeft de laatste jaren een hoge vlucht genomen. Daardoor is er een nieuwe, uiterst innovatieve sector ontstaan: meer dan een kwart miljoen particuliere spaarders en beleggers investeren in groene, culturele of sociaal-ethische fondsen. Er is inmiddels ruim 7 miljard euro geïnvesteerd in 4.000 projecten. De overgangsregeling leidt ertoe dat duurzame ondernemers minder afhankelijk worden van stimuleringsmaatregelen van de overheid. Juist de meest innovatieve voorlopers onder de duurzame ondernemers hebben echter baat bij de laagste rentelast. Voor hen zal enige vorm van stimulans door de overheid daarom ook in de toekomst onontbeerlijk zijn. Triodos Bank zal zich hiervoor in Den Haag blijven inzetten.

Steeds meer spaarders en beleggers zien dat financieel en maatschappelijk rendement niet tegenover elkaar staan, maar elkaar juist versterken. Ook wanneer de heffingskorting naar verwachting over vier jaar geheel zal zijn afgeschaft, zullen duurzame ondernemers en beleggers op ons kunnen blijven rekenen als financier van innovatieve activiteiten.

Op 1 oktober 2010 heeft Triodos Investment Management de uitgifte en inkoop van aandelen in Triodos Cultuurfonds en de inkoop van aandelen in Triodos Groenfonds tot nader order opgeschort. Directe aanleiding hiervoor was het plan van het kabinet om de extra heffingskortingen van 1,3% voor groen beleggen, sociaal-ethisch beleggen, cultureel beleggen en beleggingen in durfkapitaal te laten vervallen per 1 januari 2011. De uitgifte van aandelen Triodos Groenfonds werd op 21 januari 2010 jl. tot nader order opgeschort, omdat de sterke groei van het fondsvermogen het groeitempo van de verstrekte financieringen aan duurzame energieproducenten en biologische landbouwbedrijven overtrof. Gedurende 2010 heeft Triodos Groenfonds nieuwe financieringen verstrekt aan zowel bestaande als nieuwe relaties van het fonds. 

Fiscale regeling 
Spaarders en beleggers in door de overheid erkende groene, sociaal-ethische en culturele fondsen zijn vrijgesteld van de 1,2% vermogensrendementsheffing in Box 3 tot een maximum van EUR 55.145 per persoon (in 2010). Daarnaast ontvangen zij dit jaar (2010) nog 1,3% heffingskorting in Box 1 over het vrijgestelde bedrag. Samen betekent dit een fiscaal voordeel van maximaal 2,5%.    

Vanaf 1 januari 2011 wordt dit voordeel in vier jaar tijd trapsgewijs verlaagd tot 1,2% in 2014.  Het fiscaal voordeel wordt dan als volgt:

  • 2011: maximaal 2,2% (1,2% vrijstelling vermogensrendementsheffing en 1,0% heffingskorting)
  • 2012: maximaal 1,9% (1,2% vrijstelling vermogensrendementsheffing en 0,7% heffingskorting)
  • 2013: maximaal 1,6% (1,2% vrijstelling vermogensrendementsheffing en 0,4% heffingskorting)
  • 2014: maximaal 1,2% (1,2% vrijstelling vermogensrendementsheffing)