Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Triodos beleggingsfondsen in eerste halfjaar 2012

Totaal volume van beleggingsfondsen in beheer bij Triodos Investment Management stabiel

31-08-2012 | Het volume van de door Triodos Investment Management beheerde beleggingsfondsen is in het eerste halfjaar van 2012 met 2% toegenomen tot EUR 2,1 miljard. In dezelfde periode in 2011 nam dit volume met 3% af.

Marilou van Golstein Brouwers, directeur Triodos Investment Management: "Ook in het huidige onrustige beleggingsklimaat kiezen beleggers voor duurzaamheid. De investeringsmogelijkheden in duurzame sectoren zijn onverminderd goed."

Triodos Renewables Europe Fund groeide in de eerste helft van 2012 met 23,7% en heeft hiermee een goede basis om de investeringen in de Europese duurzame energiesector uit te breiden. Ook de microfinancieringsfondsen Triodos Fair Share Fund en Triodos Microfinance Fund boekten een duidelijke groei van het fondsvermogen met respectievelijk 7,1% en 10,2%. De Triodos Sustainable Funds, die beleggen in beursgenoteerde ondernemingen, groeiden met 10,3%.

Door afwaarderingen in de vastgoedportefeuille daalde het fondsvolume van Triodos Vastgoedfonds met 9,7%. Een daling deed zich ook voor bij Triodos Groenfonds (-5,9%) en Triodos Cultuurfonds (-16,8%). Deze dalingen zijn vooral een gevolg van de beperking van de fiscale regelingen voor groen, sociaal-ethisch en cultureel beleggen. In de Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013 die op 18 juli 2012 in werking is getreden zijn opnieuw wijzigingen van dit fiscale voordeel vastgelegd. Het voordeel voor groen beleggen blijft op het huidige niveau van 1,9% gehandhaafd. Voor Triodos Groenfonds is dit gunstig. Triodos Cultuurfonds en Triodos Faire Share Fund zien zich geconfronteerd met een afschaffing van het fiscale voordeel per januari 2013.

De 20 Triodos beleggingsfondsen bieden beleggers de mogelijkheid om direct te beleggen in duurzame sectoren. Deze sectoren variëren van microfinanciering, duurzame energie en biologische landbouw tot culturele instellingen, duurzaam vastgoed en beursgenoteerde ondernemingen die bovengemiddeld presteren op sociaal- en milieubeleid.

Triodos Cultuurfonds

Triodos Cultuurfonds belegt in door de overheid erkende culturele projecten die de ontwikkeling en het behoud van kunst en cultuur bevorderen zoals musea, concertgebouwen en schouwburgen.

Het fondsvermogen van Triodos Cultuurfonds daalde in het eerste halfjaar van 2012 met 16,8% tot EUR 137,3 miljoen. Het resultaat over het eerste halfjaar van 2012 is EUR -8,7 miljoen. Het rendement op basis van intrinsieke waarde over de afgelopen zes maanden is -5,8% (cijfers per ultimo juni 2012, exclusief fiscaal voordeel van maximaal 1,9%, inclusief herbelegging dividend, berekening door vwd group). Het negatieve resultaat en rendement is het gevolg van de afwaardering van het aandeel Triodos Cultuurfonds door de afschaffing van het fiscale voordeel.

Triodos Cultuurfonds heeft de status van cultureel beleggingsfonds en valt daardoor onder de fiscale regeling cultureel beleggen. Het fonds dient minimaal 70% van het vermogen in officieel erkende culturele projecten te investeren. Op 30 juni 2012 was 78,4% van het vermogen in erkende culturele projecten belegd.

Particuliere beleggers die op 1 januari 2012 in het fonds deelnamen hebben in 2012 een fiscaal voordeel van maximaal 1,9% op het directe rendement. Vanaf 1 januari 2013 vervalt dit fiscale voordeel. Op basis van intrinsieke waarde laat Triodos Cultuurfonds per 30 juni 2012 het volgende resultaat zien:

 Rendement *  1 jaar    3 jaar gem.
 Triodos Cultuurfonds  0,0%  1,3%

* Exclusief fiscaal voordeel van maximaal 1,9%, inclusief herbelegging dividend, berekening door vwd group.

Triodos Groenfonds

Triodos Groenfonds belegt in door de overheid erkende groene projecten die duurzame ontwikkeling bevorderen. De belangrijkste sectoren waarin het fonds belegt zijn duurzame energie, biologische landbouw, natuur- en landschapsontwikkeling en duurzaam vastgoed.

In het eerste halfjaar van 2012 daalde het fondsvermogen van Triodos Groenfonds met 5,9% tot EUR 463,4 miljoen. Het resultaat over het eerste halfjaar van 2012 is EUR 8,2 miljoen. Het rendement op basis van intrinsieke waarde over de afgelopen zes maanden bedraagt 1,8% (cijfers per ultimo juni 2012, exclusief fiscaal voordeel van maximaal 1,9%, inclusief herbelegging dividend, berekening door vwd group).

Triodos Groenfonds heeft de status van groene beleggingsinstelling en valt daardoor onder de fiscale regeling groen beleggen. Het fonds dient minimaal 70% van het vermogen in officieel erkende groene projecten te investeren. Op 30 juni 2012 was 73,0% van het vermogen in erkende groene projecten belegd.

Particuliere beleggers die op 1 januari 2012 in het fonds deelnamen hebben in 2012 een fiscaal voordeel van maximaal 1,9% op het directe rendement. De fiscale regeling voor groen beleggen blijft ook vanaf 2013 op dit niveau gehandhaafd. Op basis van intrinsieke waarde laat Triodos Groenfonds per 30 juni 2012 het volgende resultaat zien:

 Rendement *  1 jaar  3 jaar gem.  5 jaar gem.
 Triodos Groenfonds  4,4%  2,1%  3,2%

* Exclusief fiscaal voordeel van maximaal 1,9%, inclusief herbelegging dividend, berekening door vwd group

Triodos Fair Share Fund

Triodos Fair Share Fund belegt in microfinancieringsinstellingen in Latijns-Amerika, Azië, Afrika en Oost-Europa. Deze lokale financiële instellingen bieden kredieten, spaarproducten en betaaldiensten aan mensen aan de onderkant van de samenleving.

In het eerste halfjaar van 2012 groeide het fondsvermogen van Triodos Fair Share Fund met 7,1% tot EUR 129,7 miljoen. Het resultaat over het eerste halfjaar van 2012 is EUR 8,3 miljoen. Het rendement op basis van intrinsieke waarde over de afgelopen zes maanden bedraagt 6,7% (cijfers per ultimo juni 2012, exclusief fiscaal voordeel van maximaal 1,9%, inclusief herbelegging dividend, berekening door vwd group).

Triodos Fair Share Fund heeft de status van sociaal-ethisch beleggingsfonds en valt daardoor onder de fiscale regeling sociaal-ethisch beleggen. Het fonds dient minimaal 70% van het balanstotaal in officieel erkende sociaal-ethische projecten te investeren. Op 30 juni 2012 was 81,0% van het balanstotaal in erkende sociaal-ethische projecten belegd.

Particuliere beleggers die op 1 januari 2012 in het fonds deelnamen hebben in 2012 een fiscaal voordeel van maximaal 1.9% op het directe rendement. Vanaf 1 januari 2013 vervalt dit fiscale voordeel.

Op basis van intrinsieke waarde laat Triodos Fair Share Fund per 30 juni 2012 het volgende resultaat zien:

 Rendement *  1 jaar  3 jaar gem.  5 jaar gem.
 Triodos Fair Share Fund  11,8%  9,1%  8,0%

* Exclusief fiscaal voordeel van maximaal 1,9%, inclusief herbelegging dividend, berekening door vwd group.

Triodos Microfinance Fund

Triodos Sicav II - Triodos Microfinance Fund is een fonds voor institutionele en private banking klanten en belegt in microfinancieringsinstellingen in Latijns-Amerika, Azië, Afrika en Oost-Europa.

In het eerste halfjaar van 2012 steeg het fondsvermogen van Triodos Microfinance Fund met 10,2% tot EUR 101,0 miljoen. Het resultaat over het eerste halfjaar van 2012 is EUR 5,0 miljoen. Het rendement op basis van intrinsieke waarde over de afgelopen zes maanden bedraagt 4,9% (cijfers per ultimo juni 2012, I-cap share class, berekening door vwd group).

Op basis van intrinsieke waarde laat Triodos Microfinance Fund per 30 juni 2012 het volgende resultaat zien:

 Rendement *  1 jaar  3 jaar gem.
 Triodos Microfinance Fund (I-cap)  10,2%  5,4%

* Rendement op basis van intrinsieke waarde, berekening door vwd group.

Vanwege de Europese distributiestrategie is het fonds gevestigd in Luxemburg als subfonds van Triodos SICAV II.

Triodos Renewables Europe Fund

Triodos Sicav II - Triodos Renewables Europe Fund belegt in kleine tot middelgrote windparken, zonne-installaties, biomassa-installaties en kleinschalige waterkrachtcentrales in Europa.

In het eerste halfjaar van 2012 steeg het fondsvermogen van Triodos Renewables Europe Fund met 23,7% tot EUR 61,6 miljoen. Het resultaat over het eerste halfjaar van 2012 is EUR 1,4 miljoen. Het rendement op basis van intrinsieke waarde over de afgelopen zes maanden bedraagt 3,6% (cijfers per ultimo juni 2012, R-cap share class, inclusief herbelegging gerealiseerde winsten, berekening door vwd group).

Op basis van intrinsieke waarde laat Triodos Renewables Europe Fund per 30 juni 2012 het volgende resultaat zien:

 Rendement *  1 jaar  3 jaar gem.
 Triodos Renewables Europe Fund (R-cap)  15,3%  6,0%

* Rendement op basis van intrinsieke waarde, inclusief herbelegging gerealiseerde winsten, berekening door vwd group.

Vanwege de Europese distributiestrategie is het fonds gevestigd in Luxemburg als subfonds van Triodos SICAV II.

Triodos Sustainable Funds

Triodos Sicav I - Triodos Sustainable Bond Fund, Triodos Sustainable Equity Fund, Triodos Sustainable Mixed Fund en Triodos Sustainable Pioneer Fund beleggen wereldwijd in beursgenoteerde ondernemingen die een sterke financiële positie combineren met goede prestaties op sociaal en milieugebied.

In het eerste halfjaar van 2012 steeg het gezamenlijke fondsvermogen van Triodos SICAV I met 10,3% tot EUR 452,2 miljoen.

Triodos Investment Management fungeert als adviseur en Delta Lloyd Asset Management NV treedt op als investment manager van Triodos SICAV I.

Op basis van transactieprijs laat Triodos SICAV l laat per 30 juni 2012 het volgende resultaat zien:

 Rendement *  1 jaar  3 jaar gem.  5 jaar gem.
 Triodos Sustainable Bond Fund (R-dis)*  7,3%  5,0%  4,1%
 Triodos Sustainable Equity Fund (R-dis)*  5,6%  12,0%  -3,3%
 Triodos Sustainable Mixed Fund (R-dis)*  6,9%  8,4%  1,9%
 Triodos Sustainable Pioneer Fund (R-cap)**  -13,3%  1,6%  -6,7% 

* Rendement op basis van transactieprijs, inclusief herbelegging dividend, berekening door vwd group. Rendementen voor zover mogelijk gebaseerd op de koers van het voormalige Triodos Meerwaardefonds.
** Rendement op basis van intrinsieke waarde, berekening door vwd group.

Vanwege de Europese distributiestrategie is het fonds gevestigd in Luxemburg als Triodos SICAV l.

Triodos Vastgoedfonds

Triodos Vastgoedfonds belegt in duurzaam gebouwde of beheerde bedrijfspanden en monumenten.

In het eerste halfjaar van 2012 daalde het fondsvermogen van Triodos Vastgoedfonds met 9.7% naar EUR 36,4 miljoen. Deze daling wordt voornamelijk veroorzaakt door de negatieve herwaardering van de vastgoedportefeuille. Het balanstotaal per 30 juni 2012 bedraagt EUR 84,8 miljoen. Het resultaat over het eerste halfjaar van 2012 is EUR -3,4 miljoen. Het rendement op basis van herrekende intrinsieke waarde over de afgelopen zes maanden bedraagt -8,5% (cijfers per ultimo juni 2012, inclusief herbelegging dividend, berekening door vwd group).

Triodos Vastgoedfonds is een samenwerking tussen Bouwfonds Real Estate Investment Management en Triodos Investment Management.

Op basis van intrinsieke waarde laat Triodos Vastgoedfonds per 30 juni 2012 het volgende resultaat zien:

 Rendement *  1 jaar  3 jaar gem.  5 jaar gem.
 Triodos Vastgoedfonds  -14,0%   -4,4%  -2,7%

* Op basis van herrekende intrinsieke waarde, inclusief herbelegging dividend, berekening door vwd group.

Over Triodos Investment Management

Triodos Investment Management  is specialist in het ontwikkelen en beheren van duurzame beleggingsfondsen. Triodos Investment Management voert de directie over 20 beleggingsfondsen die elk in een ander duurzaamheidsthema investeren en/of verschillende rendement-risico profielen kennen. De fondsen richten zich op investeringen in duurzame energie, duurzaam vastgoed, cultuur, biologische landbouw, microfinanciering in ontwikkelingslanden en beleggen in beursgenoteerde bedrijven volgens strikte duurzaamheidscriteria (SRI funds). De gezamenlijke Triodos beleggingsfondsen hebben ultimo 30 juni 2012 een beheerd vermogen van EUR 2,1 miljard. Triodos Investment Management BV is  een 100% dochter van Triodos Bank NV.