Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Triodos Groenfonds groeit met EUR 168 miljoen na afronden transactie met BNP Paribas Groen Fonds

05-06-2013 | Triodos Groenfonds en BNP Paribas Groen Fonds hebben de op 24 april j.l. aangekondigde overname van de activa van BNP Paribas Groen Fonds naar Triodos Groenfonds succesvol afgerond. BNP Paribas Groen Fonds is na de transactie opgeheven en de aandeelhouders van het fonds ontvangen vandaag als liquidatieuitkering aandelen Triodos Groenfonds.  Door de transactie groeit het fondsvermogen van Triodos Groenfonds met EUR 168 miljoen naar 630 miljoen. Daarmee verstevigt het fonds haar positie als grootste groenfonds van Nederland.
 
De overname heeft formeel plaatsgevonden op 31 mei. Vandaag, 5 juni, wordt het proces afgerond met de settlement, dat wil zeggen dat de liquidatieuitkering in aandelen Triodos Groenfonds is uitgevoerd. Met de transactie worden 3.020.160 aandelen Triodos Groenfonds uitgegeven tegen een koers van EUR 55,61 per 31 mei 2013. Dit komt overeen met een bedrag van bijna EUR 168 miljoen. Hiermee groeit het fondsvermogen van Triodos Groenfonds naar EUR 630 miljoen. Itske Lulof, fondsmanager Triodos Groenfonds: “We zijn zeer verheugd met deze  succesvolle transactie van bijna EUR 168 miljoen en met het blijk van vertrouwen dat daarmee is gegeven door de aandeelhouders van BNP Paribas Groen Fonds.”
 
Voor Triodos Groenfonds vormt het overnemen van de activa van BNP Paribas Groen Fonds een mooie aanvulling op de portefeuille. Itske Lulof: “Door het overnemen van de activa van BNP Paribas Groenfonds groeit de portefeuille van Triodos Groenfonds aanzienlijk, met als gevolg dat we met onze beleggingen nog meer kunnen betekenen voor het vergroenen  van Nederland.”
 
De portefeuille bestaat voor ruim 80%  uit groenverklaarde projecten onder de Regeling Groenprojecten, met name projecten op het gebied van duurzame bouw, duurzame energie en natuur. Via de Regeling Groenprojecten komen duurzame initiatieven met een groenverklaring in aanmerking voor voordelige groene financiering.  In totaal  gaat er in Nederland  EUR 5 miljard in deze regeling om. Geld dat geoormerkt is voor duurzame ontwikkeling. “De Regeling Groenprojecten is een bijzonder effectieve publiek-private regeling en we zijn verheugd dat we met deze transactie vanuit Triodos Groenfonds nog meer ondernemers kunnen faciliteren om van deze regeling gebruik te maken”, aldus Lulof.   
 
Over Triodos Groenfonds

Triodos Groenfonds is in 1990 door Triodos Bank opgericht als Biogrond Beleggingsfonds. In juli 1998 is het fonds samengevoegd met de andere groene fondsen van Triodos Bank tot Triodos Groenfonds. Het fonds is het oudste groene beleggingsfonds van Nederland en wordt beheerd door Triodos Investment Management, 100% dochter van Triodos Bank. Ook Triodos Groenfonds heeft de officiële status van groene beleggingsinstelling, waardoor particuliere beleggers in aanmerking kunnen komen voor een fiscaal voordeel van maximaal 1,9%. Het fonds belegt voor minimaal 70% in door de overheid erkende groene projecten die duurzame ontwikkeling bevorderen. De belangrijkste sectoren waarin het fonds belegt zijn duurzame energie, biologische landbouw, natuur- en landschapsontwikkeling en duurzaam bouwen. Triodos Groenfonds biedt beleggers de mogelijkheid om bewust met hun geld om te gaan en rechtstreeks bij te dragen aan een duurzamer en groener Nederland.
 
Over Triodos Investment Management

Triodos Investment Management is specialist in het ontwikkelen en beheren van duurzame beleggingsfondsen. Triodos Investment Management voert de directie over 19 beleggingsfondsen die elk in een ander duurzaamheidsthema investeren en/of verschillende rendement-risico profielen kennen. De fondsen richten zich op investeringen in duurzame energie, duurzaam vastgoed, cultuur, biologische landbouw, microfinanciering in ontwikkelingslanden en beleggen in beursgenoteerde bedrijven volgens strikte duurzaamheidscriteria (SRI funds). De gezamenlijke Triodos beleggingsfondsen hebben ultimo december 2012 een beheerd vermogen van EUR 2,2 miljard.