Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Onze reactie op de financiële crisis

Artikel Volkskrant opinie door Peter Blom

20-05-2010 | Triodos-portretten-medewerkers-Peter BlomPeter Blom, directievoorzitter Triodos Bank: “Triodos Bank is een onafhankelijke financiële instelling. Net als elke bank in Nederland maken wij onderdeel uit van het financiële systeem. Toch raakt de huidige crisis op de financiële markten ons maar in zeer beperkte mate. Triodos Bank is een heel gezonde bank die zich nooit met complexe investeringsproducten of aanverwante derivaten heeft bezig gehouden om de eenvoudige reden dat het niet past bij onze missie.

Wij willen bijdragen aan duurzame ontwikkeling en transparantie bevorderen zodat de spaarder en belegger weet wat er met z’n geld gebeurt. Het is dus niet een kwestie van ‘mazzel’ dat de crisis ons niet direct raakt, maar het resultaat van bewust beleid.
 
Een bank is verantwoordelijk voor de spaargelden die aan haar zijn toevertrouwd. Wij zorgen er uiteraard voor dat een spaarder z’n geld in de toekomst weer kan opnemen maar ook dat het in de tussentijd zinvol en duurzaam wordt gebruikt door kredietnemers. Dat is de kernopdracht van een bank. De waarde die een bank daar aan toevoegt is kennis van bedrijven en ondernemingsklimaat, naast financiële kennis en een goede risicobeheersing. Niets meer en niets minder.

Van die kernopdracht zijn veel banken afgedreven, met alle gevolgen van dien. Ze zijn terechtgekomen in een wereld waarin veel geld kan worden verdiend met constructies die weinig meer met de onderliggende reële economie te maken hebben. Zij hebben letterlijk het zicht verloren op wat een virtuele geldeconomie is en wat de reële economie is waar u en ik in werken, consument zijn en als burgers willen leven.”

Het deposito garantiestelsel

Triodos Bank staat net als alle banken in Nederland onder het strenge toezicht van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. Het Nederlandse deposito-garantiestelsel geldt uiteraard ook voor spaarders bij Triodos Bank. Op 7 oktober 2008 is deze garantie opgetrokken tot EUR 100.000 per persoon per bank. Meer informatie over het deposito-garantiestelsel staat op de website van De Nederlandsche Bank.


Of een bank gezond is, kan relatief eenvoudig worden vastgesteld. Het gaat bij banken vooral om solvabiliteit, liquiditeit en de kwaliteit van de investeringsportefeuille. Drie belangrijke indicatoren waar banken zich aan kunnen spiegelen. Voor Triodos Bank ziet dat er als volgt uit:

De solvabiliteit van Triodos Bank is sterk

Een sterke solvabiliteit betekent dat een bank een gezonde kapitaalsbasis heeft en in staat is om haar verplichtingen op korte- en lange termijn na te komen. Met een solvabiliteitsratio van 15,1% zit Triodos Bank ruim boven het vereiste minimum van 8%.

Triodos Bank is zeer liquide

Een ruime liquiditeitspositie betekent dat een bank op elk moment over ruim voldoende middelen beschikt om aan haar verplichtingen jegens spaarders en kredietnemers te voldoen. Triodos Bank is zeer liquide. De middelen die Triodos Bank ter beschikking staan, komen van een brede groep van spaarders – de bank heeft meer dan 150.000 klanten en dat aantal groeit dagelijks! - en is ruim voldoende om onze ambitieuze groei in de kredietverlening te financieren. Op dit moment is 65% van de toevertrouwde middelen in kredieten geïnvesteerd. Triodos Bank hoeft dan ook geen beroep te doen op de momenteel uiterst volatiele kapitaalmarkt.


De krediet- en beleggingsportefeuille is van hoge kwaliteit; geen ‘structured products’ en daaraan gekoppelde derivaten

De verliezen die een slechte krediet- en beleggingsportefeuille met zich mee kan brengen tasten de solvabiliteit van een bank aan. Het is daarom van groot belang dat je als bank weet aan welke bedrijven je geld leent en dat je bekend bent met de sectoren waarin deze klanten actief zijn. Triodos Bank kent zijn kredietnemers omdat financiering van duurzame ontwikkeling iets heel anders is dan een lening aan een anonieme debiteur, al dan niet met andere leningen verpakt tot een verhandelbaar pakketje. De financiering van duurzame ondernemers verbindt Triodos Bank met de reële economie. Triodos Bank is daarmee niet afhankelijk van ondoorzichtige kapitaalmarkten. Deze aanpak heeft tot gevolg dat de kredietportefeuille van Triodos Bank van een uitstekende kwaliteit is en dat al vele jaren.

De gelden die niet voor de kredietverlening worden gebruikt, belegt Triodos Bank in staatsobligaties en als deposito bij ‘first-class’ banken met een brede klantenbasis. De bank heeft nooit willen beleggen in zogenaamde ‘Structured Products’ en ‘CDO’s’ (Collateralized Debt Obligations) of andere complexe beleggingsproducten. Beleggen in abstracte producten zonder enig directe band met de reële economie passen niet bij onze missie en manier van werken.

Wilt u meer informatie?

Heeft u vragen aan Triodos Bank over de gevolgen van de financiële crisis, neemt u dan contact met ons op.

Contact

Welkom bij Triodos Bank

Op werkdagen zijn wij direct te bereiken van 8.00 tot 18.00 uur. Kijk bij veelgestelde vragen om zelf het antwoord vinden op de meeste vragen. 
Wij streven ernaar om e-mails binnen 4 werkdagen te beantwoorden.