Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Aandeelhouders Triodos Cultuurfonds stemmen in met ontbinden fonds

Op 25 mei jl. hebben de aandeelhouders een voorstel tot ontbinden van het Cultuurfonds met een zeer ruime meerderheid aangenomen

28-05-2018 |

Zeist, 28 mei 2018 – Op 25 mei jl. tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Triodos Cultuurfonds hebben de aandeelhouders een voorstel tot ontbinden van het fonds met een zeer ruime meerderheid aangenomen. 94,06% van de uitgebrachte stemmen was voor het ontbinden van het fonds, 5,94% van de uitgebrachte stemmen was tegen het voorstel.

Investeren in de culturele sector

Triodos Investment Management heeft Triodos Cultuurfonds in 2006 opgericht met als doel een investeerbare propositie te bieden aan beleggers die de culturele sector willen ondersteunen. Een belangrijke pijler van die propositie was het fiscale voordeel dat gold voor investeringen in de culturele sector. Sinds het wegvallen van dit fiscale voordeel in 2012, is de omvang van het fonds gedaald van EUR 165 miljoen (ultimo 2011) naar EUR 87 miljoen (ultimo april 2018) en bleef aanhoudend dalen. Dit zou er op termijn toe geleid hebben dat de kosten voor het beheren van het fonds onevenredig zwaar zouden gaan wegen en dat het portefeuillerisico zou toenemen als gevolg van een sterkere concentratie, waardoor deze niet langer aansluit bij het risicoprofiel van het fonds.

Voorstel tot ontbinding Triodos Cultuurfonds

De hiervoor genoemde ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat Triodos Investment Management zich heeft gebogen over de toekomst van het fonds en een voorstel tot ontbinden van Triodos Cultuurfonds heeft voorgelegd aan de aandeelhouders in het fonds. Dit voorstel is afgelopen vrijdag ter stemming gebracht tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en bijna unaniem aangenomen door de aandeelhouders in het fonds.

Triodos Bank blijft betrokken bij de culturele sector

De portefeuille van het fonds zal worden overgenomen door Triodos Bank Nederland. De leningnemers van Triodos Cultuurfonds blijven ongewijzigd bediend worden door dezelfde relatiemanagers die al actief waren voor het fonds, alleen dan onder de vlag van Triodos Bank Nederland. Hiermee onderstreept Triodos Bank opnieuw en nadrukkelijk het belang dat zij blijft zien voor het financieren van de culturele sector.

Proces voor ontbinden

Bij de aankondiging van het voornemen om het fonds te ontbinden op 12 april jl. is het fonds gesloten voor aan- en verkopen. Het proces voor het ontbinden van het fonds is inmiddels in gang gezet en zal naar verwachting een aantal maanden in beslag nemen. De aandeelhouders in het fonds krijgen in de week van 4 juni de waarde van hun aandelen tegen de op 1 juni geldende koers uitgekeerd.

Welkom bij Triodos Bank

team-klantcontent-2015
De mensen van Triodos Bank helpen u graag van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur.