Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Wat is groei?

24-12-2013 | Je zou kunnen zeggen dat er twee soorten groei zijn: kwantitatieve en kwalitatieve. Bij de eerste draait het om groei die je kunt vastpakken en meten. Denk aan fysieke en lichamelijke groei, maar ook aan de groei van een onderneming of de toename van financieel vermogen. Als het gaat om kwalitatieve groei, is meten en vastpakken een stuk lastiger. Of zelfs onmogelijk. Want bij groei in deze zin gaat het bijvoorbeeld om geestelijke groei, persoonlijke ontplooiing of om culturele ontwikkeling.  

85% van de Nederlanders vindt dat  er welvaart heerst in het eigen huishouden bron: SCP

Bron: Rapport de Sociale staat van Nederland

Als bankier, belegger of spaarder kun je je puur richten op de kwantitatieve kant van de zaak. Dan laat je je voor een belangrijk deel leiden door afwegingen rond financieel rendement. Maar je kunt ook breder kijken en oog hebben voor het maatschappelijk rendement van investeringen of beleggingen. Dat maatschappelijk rendement is soms bijzonder goed meetbaar en kwantitatief. Neem een investering in een concertzaal of in een bank die microkredieten verleent aan ondernemers in ontwikkelingslanden.

Maar de werkelijk toegevoegde waarde van maatschappelijk rendement is vaak immaterieel en moeilijk in cijfers uit te drukken. Die waarde komt tot uiting in de muziek die in de concertzaal wordt gespeeld. Of in het gegeven dat mensen in ontwikkelingslanden door een microkrediet de kans krijgen het heft in eigen hand te nemen en hun levensomstandigheden te verbeteren.

Bekijk hier onze korte film over Groei:

Deze Youtube video kunt u nog niet bekijken.

Accepteer eerst cookies om dit mogelijk te maken.

Accepteer cookies

 

BEKIJK HIER ONZE KIJK OP GROEI

Deze Youtube video kunt u nog niet bekijken.

Accepteer eerst cookies om dit mogelijk te maken.

Accepteer cookies

Is groei noodzakelijk?

Is economische groei een doel op zich, of moet het gaan om het vormgeven van een ‘goed leven’?