Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Is er een einde aan de groei?

10-01-2014 | In 1972 publiceerde de Club van Rome het rapport Grenzen aan de groei. Het legde een verband tussen economische groei en de gevolgen hiervan voor het milieu en de aarde. Het rapport schetste in een aantal prognoses onder meer dat natuurlijke hulpbronnen in relatief korte tijd zouden kunnen opraken.

Critici meenden dat de Club van Rome te weinig oog had voor de mogelijkheid
om met nieuwe technologieën toekomstige problemen op te vangen. Het rapport van de Club van Rome is inmiddels ruim 40 jaar oud, maar het debat over de vraag of er grenzen aan de groei zijn, is levendiger dan ooit. Ook tegenwoordig zijn er wetenschappers en schrijvers die menen dat economische groei in de huidige vorm op langere termijn onhoudbaar is. Dit vanwege grondstoffenverbruik en toenemende milieuvervuiling.

Een daarvan is hoogleraar duurzame ontwikkeling Tim Jackson met zijn boek Welvaart zonder groei (2010). Jackson zegt dat onze huidige focus op economische groei naast het toenemende gebruik van grondstoffen en de stijgende milieukosten ook leidt tot grote ongelijkheden in sociaal welzijn. Anderen wijzen erop dat economische groei ook voor het milieu onontbeerlijk is, omdat het de middelen oplevert om te investeren in bijvoorbeeld duurzame energie.

Het begrip ‘circulaire economie’ is in dit debat van belang. Een circulaire economie is gebaseerd op hergebruik van grondstoffen. Goederen zijn zo veel mogelijk recyclebaar, waardoor ze na hun levenscyclus weer als grondstof kunnen dienen voor nieuwe producten. De recente opkomst van het begrip ‘deeleconomie’ is relevant in dit verband. Het gaat om talloze initiatieven voor het onderling delen van goederen en diensten. Via online platforms delen consumenten spullen met elkaar, omdat het nu eenmaal niet altijd nodig is zelf een grasmaaier of een auto te bezitten. Daarnaast bieden mensen elkaar diensten aan, in ruil voor geld of andere diensten. De deeleconomie biedt ook kansen aan ondernemers en bedrijven. Want ook zij kunnen goederen, diensten en kennis met elkaar delen.

Bekijk hieronder onze film over het thema 'Groei'

Deze Youtube video kunt u nog niet bekijken.

Accepteer eerst cookies om dit mogelijk te maken.

Accepteer cookies

BEKIJK HIER ONZE KIJK OP GROEI

Deze Youtube video kunt u nog niet bekijken.

Accepteer eerst cookies om dit mogelijk te maken.

Accepteer cookies

Hoe kan een bank bijdragen aan groei?

Spaarders vertrouwen geld toe aan banken. Hiermee verstrekken zij kredieten aan ondernemers en projecten.