Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Dialoog met beursbedrijven

‘Iedere dag opnieuw gaan we het gesprek aan. Wij moedigen de bedrijven aan steeds duurzamer te ondernemen. Alleen dan komen ze in ons duurzame beleggingsuniversum en kunnen ze daar ook blijven’, aldus Ton Rennen van Triodos Sustainability Research (TSR). TSR onderhoudt een actieve dialoog met alle beursgenoteerde bedrijven die zijn opgenomen in de duurzame beleggingsfondsen van Triodos Bank en de portefeuilles van Triodos Bank Private Banking. En dat heeft impact op die bedrijven.

Permanente dialoog

Een aanzienlijk deel van het werk van TSR bestaat uit een permanente dialoog met de geanalyseerde bedrijven. In deze kritische maar constructieve dialoog staat een lange termijn visie voorop. De geselecteerde bedrijven worden continu gevolgd. Vanaf de duurzaamheidsanalyse voor opname in het beleggingsuniversum tot aan het uitoefenen van de rechten als aandeelhouder. Tijdens de eerste helft van 2011 zocht TSR contact met maar liefst 433 bedrijven. Daarvan gaf 75% ook antwoord op gestelde vragen. De thema’s die het meest aan bod kwamen waren wapens, sociale rechten, dierproeven en genetische modificatie.

Eerste analyse

Voordat bedrijven worden toegelaten tot het beleggingsuniversum, worden ze onderworpen aan een strikt selectieproces met drie stappen. Allereerst worden de bedrijven met duurzame activiteiten geselecteerd. Daarnaast wordt in niet specifiek duurzame sectoren alleen de beste helft van de bedrijven geselecteerd die zich onderscheiden op het vlak van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Tot slot zijn er de minimumeisen. Bedrijven die niet voldoen aan de strikte duurzaamheidseisen voor producten, diensten en productiemethodes, worden uitgesloten. In bepaalde gevoelige sectoren wordt daarbovenop nog het voorzichtigheidsbeginsel toegepast.

Lees het hele artikel Dialoog met beursbedrijven

Duurzaam beleggen

Bij Triodos Bank investeert u in sociale, culturele en groene bedrijven:

Duurzaam sparen

Draagt uw spaargeld bij aan een duurzamere samenleving? Triodos Bank financiert met uw geld bijvoorbeeld: