Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Reactie Triodos Investment Management op Begrotingsakkoord 2013

in relatie tot de fiscale stimulans voor groen, cultureel en sociaal-ethisch beleggen

30-05-2012 | Het ‘Lenteakkoord’ pakt zowel goed als slecht uit voor fiscaal gefaciliteerd duurzaam beleggen

Het goede nieuws is dat de afbouw van het fiscale voordeel bij groen beleggen wordt stopgezet. Het voordeel blijft staan op 1,9% maximaal. Triodos Investment Management verwacht dat door deze maatregel beleggers vertrouwen in groen beleggen zullen blijven houden en Triodos Groenfonds weer nieuwe middelen kan aantrekken om bedrijven en projecten in duurzame sectoren als zonne- en windenergie, biologische landbouw en duurzaam bouwen te financieren.

Het slechte nieuws is dat de regeling voor cultureel beleggen en sociaal ethisch beleggen (vooral microfinanciering) in zijn geheel wordt afgeschaft. Zelfs de vrijstelling voor de vermogensrendementsheffing (1,2%) wordt ingetrokken. Triodos Investment Management vindt dit voor zowel de beleggers als de ondernemers en projecten in deze fondsen uiterst teleurstellend. Vooral op het gebied van cultuur. Voor het met de mond beleden positieve beleid ten aanzien van cultureel ondernemerschap is dit absoluut een negatieve ontwikkeling. Leningen aan deze culturele ondernemers worden duurder en dat betekent dat het voor hen moeilijker wordt in deze economisch lastige tijden.

Instabiel overheidsbeleid

Het ontbreken van een stabiel beleid bij de overheid ten aanzien van deze regelingen is een probleem op zich. Voor beleggers en ondernemers is het van groot belang dat ze weten waarop ze kunnen rekenen. Stabiliteit en een betrouwbare regeling trekken beleggers en ondernemers aan. Juist in een tijd waar we die zo hard nodig hebben omdat de overheid zelf moet bezuinigen, is het gesol met deze regeling de laatste jaren onnodig onproductief en uitermate onverstandig geweest.

Het kabinet Rutte wilde in 2010 het fiscaal voordeel verlagen tot 1,2%. Een groot aantal belangenorganisaties heeft zich daar heftig tegen verzet. En met succes. Een Kamermeerderheid heeft in november 2010 besloten het fiscaal voordeel in plaats van ineens, stapsgewijs te verlagen tot 1,2% in 2014. Toch werd de regeling hierdoor onvoldoende aantrekkelijk.

Groen beleggen

De handhaving van de fiscale stimulans op het niveau van 2012 voor groen beleggen is een duidelijk positief signaal. Beleggers en duurzame ondernemers zullen weer een positieve impuls geven aan de groei en verduurzaming van de economie. Triodos Investment Management is erg blij met de handhaving van de fiscale stimulans  en verwacht dat de duurzame ondernemers die hun plannen moesten staken of opschorten deze nu weer gaan oppakken.

De Groenregeling is een van de meest succesvolle vormen van publiek private samenwerking en heeft zich bewezen als hét instrument bij uitstek om tegen geringe kosten een groei-impuls te geven aan duurzame sectoren als zonne- en windenergie, biologische landbouw, duurzaam bouwen en natuur. Juist nu zijn er kansen dat door groei van deze sectoren de Nederlandse economie zelf sneller kan vergroenen.

Duurzame financiering

Onderzoek door KPMG en CE Delft toont aan dat de overheid met een investering van
€ 1 per jaar, € 40 aan particuliere middelen katalyseert die aangewend worden door innovatieve en duurzame ondernemers. Meer dan 10.000 ondernemers zijn in de afgelopen jaren zo voorzien van ‘duurzame financiering’. Dankzij de regeling wordt innovatie gestimuleerd. Dit leidt tot additionele economische activiteiten die anders niet tot stand zouden zijn gekomen. En tot additionele werkgelegenheid en belastinginkomsten. Het KPMG/CE Delft rapport laat zien dat de belastinginkomsten die worden gegenereerd, als gevolg van de nieuwe innovatieve bedrijvigheid die de regeling mogelijk maakt, de –overigens beperkte- belastingderving volledig compenseert.

Cultureel en sociaal ethisch beleggen

Onbegrijpelijk is het dat wordt voorgesteld om dezelfde succesvolle regeling voor beleggen in de twee andere categorieën (cultuur en microfinanciering) volgend jaar af te schaffen.

Cultureel beleggen

Met een kleine besparing van slechts een paar miljoen euro per jaar, ontneemt de coalitie van VVD, CDA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie de culturele sector een belangrijk instrument dat fundamenteel is voor de transitie naar een meer ondernemende cultuursector. De regeling biedt de sector een laagdrempelige toegang tot andere vormen van financiering dan giften en subsidies.

Door de regeling cultureel beleggen worden culturele instellingen uitgedaagd een goede business case te schrijven die op zakelijke en inhoudelijke gronden wordt beoordeeld en waartoe cultuurminnende beleggers bereid zijn om in te investeren. Cultureel beleggen draagt zo bij aan ondernemerschap in de sector, maar ook aan een sterkere verbinding tussen particulieren en culturele instellingen.

Sociaal-ethisch beleggen

Triodos Investment Management betreurt de afschaffing van het fiscaal voordeel voor beleggers in microfinancieringsfondsen en dit kan ook daar negatieve gevolgen hebben. Microfinanciering heeft zich in de laatste jaren sterk ontwikkeld waardoor miljoenen armen mensen toegang hebben tot betrouwbare en transparante financiële dienstverlening. Deze goede ontwikkeling is mede ondersteund doordat investeerders in Nederland de hogere risico’s die investeren in microfinanciering met zich meebrengen gereduceerd zagen door het fiscaal voordeel dat zij genoten. Nederland is wereldwijd één van de koplopers geworden als het gaat om investeringen van particuliere beleggers in microfinanciering.

Achtergrond informatie

Particuliere beleggers in groene, culturele en sociaal-ethische fondsen hebben over 2012 een fiscaal voordeel van 1,9% boven op het directe rendement (een heffingskorting van 0,7% en een vrijstelling van de vermogensrendementsheffing van 1,2%).

Het kabinet Rutte wilde aanvankelijk de heffingskorting afschaffen en het fiscaal voordeel verlagen tot 1,2%. Een groot aantal belangenorganisaties heeft zich daar heftig tegen verzet. En met succes. Een Kamermeerderheid heeft in november 2010 besloten het fiscaal voordeel in plaats van ineens, stapsgewijs te verlagen tot 1,2% in 2014.

Beleggers en spaarders krijgen via de regeling een fiscaal voordeel op de rendementen die zij behalen in de fondsen of bankproducten waarin zij investeren. Dit fiscale voordeel wordt deels doorberekend aan duurzame ondernemers en projecten actief in bepaalde door de regeling aangemerkte sectoren. Dit geeft deze ondernemers die willen investeren in een duurzame bedrijfsvoering, en daarmee de Nederlandse economie actief helpen te verduurzamen, toegang tot relatief gunstige financiering.

De regeling heeft zichzelf bewezen als een van de meest effectieve publiek-private partnerschappen.