Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Sustainable Finance Lab buigt zich over ‘De Schuldvraag’

12-11-2013 | Hoe komt de westerse wereld van de ongekende schuldenberg af? En hoe voorkomen we dat we ons in de toekomst weer zo diep in de schulden steken?

Op dinsdag a.s. 12 november om 19.00 uur vindt de eerste van twee publieksavonden van het 'Schuldvraag'-project plaats. Hierin kijk het Sustainable Finance Lab naar Nederland. Waarom is juist ons land zo hard geraakt? Wat is de schaduwzijde van economische succesnummers uit het recente verleden als de snel groeiende financiële sector, stijgende huizenprijzen en de loonmatiging?

Ewald Engelen (lid Sustainable Finance Lab, hoogleraar financiële geografie aan de UvA) analyseert en gaat op zoek naar een nieuw en duurzaam verdienmodel voor Nederland. Alexander Rinnooy Kan (hoogleraar economie en bedrijfskunde aan de UvA, voormalig SER-voorzitter) en Jaap Smit (voorzitter CNV) zullen hierop reageren en met Ewald Engelen, Cees Oudshoorn (directeur beleid VNO-NCW) en de zaal hierover in debat gaan. De bijeenkomst wordt gemodereerd door Rens van Tilburg (Sustainable Finance Lab).

Let op, voor deze bijeenkomst dient u een toegangsbewijs te kopen. Dit kan voor EUR 10,- via de website van de Rode Hoed

Op maandag 2 december vanaf 20:00 uur buigt het Sustainable Finance Lab zich opnieuw over 'De Schuldvraag', maar nu vanuit Europees perspectief. Is de eurocrisis echt over zijn hoogtepunt heen? Hoe kan Zuid-Europa er weer bovenop komen? En hoe voorkomen we dat de economische onevenwichtigheden weer tot onhoudbare proporties uitgroeien? Kan dat met één gezamenlijke munt?

Harald Benink (lid Sustainable Finance Lab, hoogleraar Banking and Finance aan de Universiteit Tilburg) en Arjo Klamer (lid Sustainable Finance Lab, hoogleraar Economie van de Kunst en Cultuur aan de Erasmus Universiteit Rotterdam) geven elk hun visie op de houdbaarheid van de euro en de vergaande stappen die daarvoor nodig zijn.
Over de politieke wenselijkheid en haalbaarheid hiervan oordelen de politiek leiders Sybrand van Haersma Buma (CDA) en Emile Roemer (SP). De bijeenkomst wordt gemodereerd door Rens van Tilburg (lid Sustainable Finance Lab).

Ga voor informatie en kaarten naar de website van de Rode Hoed .