Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Triodos start fonds voor biologische voeding en duurzame consumptiegoederen

23-01-2014 | Triodos Investment Management heeft een nieuw fonds gelanceerd dat zal investeren in de sector voor biologische voeding en duurzame consumentenproducten in Europa. Dit Triodos Organic Growth Fund investeert in het aandelenkapitaal van toonaangevende, niet-beursgenoteerde ondernemingen. Het private equity beleggingsfonds is op dit alleen beschikbaarvoor ervaren private en professionele beleggers, die zich richten op lange termijn investeringen. Het is nadrukkelijk geen liefdadigheidsproject. De bedrijven moeten wel degelijk winst maken. Het fonds is van start gegaan met een kapitaal van ruim 25 miljoen euro van onder meer Achmea, maar ook een aantal stichtingen en private beleggers. Op termijn wil het fonds doorgroeien naar een fondsvermogen van EUR 150 miljoen.

Investeringen voor op de lange termijn

De sector van biologische voeding en duurzame consumentengoederen is bewust gekozen, omdat de belangstelling van consumenten voor deze producten enorm toeneemt. In Nederland was er vorig jaar sprake van een groei van deze bedrijven van maar liefst 15 procent. Onder bedrijven actief in de biologische voeding en duurzame consumptiegoederen blijkt een grote behoefte te zijn aan kapitaal voor de langere termijn. Triodos heeft in het verleden wel een meer traditioneel venture capital fonds gehad met een looptijd van 10 jaar dat zich richtte op deze sectoren. ‘Aan het eind van deze periode hoorden wij van de bedrijven waar we in participeerden dat ze het jammer vonden dat we niet langer konden blijven’, aldus Marilou van Golstein Brouwers, managing director van Triodos Investment Management. Het fonds dat Triodos nu gelanceerd heeft, richt zich daarom echt op investeringen voor de lange termijn.

Kapitaalbehoefte

Start-ups in de betreffende sectoren zijn over het algemeen wel in staat om startkapitaal te vinden. Voor meer volwassen bedrijven blijkt het veel lastiger aan lange termijn kapitaal te komen. Triodos Organic Growth Fund voorziet in die behoefte. Omdat het fonds voor langere termijn investeert, worden bedrijven van te voren heel grondig gescreend en stelt het fonds als voorwaarde voor haar investering dat ze een zetel in de raad van commissarissen krijgt. Veel beleggers zijn volgens van Golstein Brouwers te veel gericht op de korte termijn, waardoor het management van ondernemingen eveneens gedwongen wordt teveel op de korte termijn te sturen. De bedrijven in de sector biologische voeding en duurzame consumptiegoederen zijn vaak bedrijven die sterk waarden gedreven zijn en waarbij korte termijn investeringen en de bijbehorende korte termijn verwachtingen inbreuk doen op de waarden van het bedrijf, vindt ze. Het nieuwe fonds richt zich op significante minderheidsbelangen van 20 tot 25 procent. Uiteraard is een exit ook mogelijk, maar dit moet dan echt de beste optie zijn voor alle stakeholders.

Het fonds belegt in Europese bedrijven, actief in biologische voeding en duurzame consumptiegoederen met een omzet van minimaal 10 miljoen euro. Dit kunnen bedrijven in de groothandel zijn, maar ook producenten en retailers. Boerenbedrijven vallen buiten de doelgroep van het Triodos Organic Growth Fund, omdat Triodos Groenfonds daar al in investeert.